En liten seier over et sykkelfientlig Oslo-politi: Sykling mot enveiskjøring

Oslopolitiet sier motvillig ja til å prøve ut sykling mot enveiskjøring, melder NRK Østlandssendingen. Men lederen for trafikkseksjonen, Sissel Hammer, er fortsatt skeptisk.

Man kan lure på hva Oslopolitiet og Sissel Hammer vet, som tilsier at alle andres erfaring er feil. I Oslo har man ikke noe sted forsøkt å tillate sykling mot enveiskjøring. Der man har erfaringer med dette er erfaringene positive. Dette er grunnen til at Vegdirektoratet nå har åpnet for at sykling mot enveiskjøring kan gjøres permanent, og ikke bare være prøveprosjekter.  Det er også slike erfaringer som har gjort at man i Frankrike nå generelt tillater sykling mot enveiskjøring i alle gater med fartsgrense 30 km/t eller lavere. Men kunnskap biter ikke på Oslopolitiet og Sissel Hammer. Til tross for rapporter som viser at det fungerer bra, og selv om de selv ikke har noen erfaring med dette, vil Oslopolitiet ikke ha det — selv om de nå motvillig aksepterer forsøk. Det som er ganske åpenbart er at Oslopolitiet her baserer sitt standpunkt på fordommer, ikke på erfaring og kunnskap.

Om jeg har forstått det rett, så har Oslopolitiet vært sykkelsabotør også i andre saker. Men her må det medgis at jeg kun bygger på det jeg har blitt fortalt (fra folk som kjenner feltet godt), og mangler dokumentasjon. Det skal ha vært politiet som sørget for fjerning av sykkelfeltet i Stenersgt ved Oslo spektrum. De skal ha vist stor forkjærlighet for bilisters behov for parkeringsplasser og gått mot fjerning av parkeringsplasser i Wergelandsveien for å kunne gjøre sykkelfeltet der sammenhengende. Siden det er politiet som har skiltmyndighet i Oslo er det også grunn til å tro at det også er politiet som er ansvarlig for den mangelfulle og til dels trafikkfarlige skiltingen av sykkelfelt i Oslo.

Vegdirektoratet har åpnet for sykling mot enveiskjøring. I Oslos sykkelstrategi for perioden 2005-2015 heter det at man skal legge til rette for sykling mot enveiskjøring. Men politiet saboterer det hele. Politiet har skiltmyndighet i Oslo. Det har kanskje vært naivt av meg å tro at dette betyr at det er politiet som skal sørge for at skiltingen blir korrekt, men at myndigheten ikke går lenger enn det. I praksis ser det ut til at politiet har eller har tillatt seg en vetorett når det gjelder trafikkregulering, og at de bruker den til å hindre vedtak truffet både på nasjonalt og lokalt nivå. Så på dette området ser det ut som om Oslo fungerer som en politistat.

Politiets oppgave er å gjennomføre fattede vedtak, selv om de selvsagt skal se til at de blir gjennomført på en korrekt måte. Politiet skal ikke være et organ som overprøver vedtak truffet i ansvarlige organer.

I statsråd 11. februar 2011 ble Sissel Hammer utnevnt til politimester i Nordre Buskerud. Det må være lov å håpe at den som overtar som leder for trafikkseksjonen ikke er like fiendtlig innstilt overfor syklister.

Uansett motvilje fra Oslopolitiet, så prioriterer jeg som syklist min egen sikkerhet fremfor å være lojal overfor sykkelfiendtlige regler og et sykkelfiendtlig politi. Derfor velger jeg å sykle mot enveiskjøring i lite trafikkerte gater fremfor å sykle blant bilene der det er mer trafikk uansett om det er lov eller ikke.