Carl Berners plass nok en gang

Jeg har vært innom Carl Berners plass et par ganger før. Tilretteleggingen for sykkel er skandaløst dårlig i et kryss som har kostet omtrent tre års sykkelveibudsjett for Oslo, til tross for at det står i plandokumentene at sykkel skulle prioriteres. Det hadde vært mulig å legge bedre til rette for sykkel gjennom krysset om planleggerne hadde tatt sykkel på alvor. Men denne gangen skal jeg ut av krysset og opp Trondheimsveien.

Trondheimsveien står ikke på planene for de foreldede og fortsatt ikke gjennomførte planene for et hovedsykkelveinett i Oslo. Tydeligvis er det dette som fortsatt styrer nye veianlegg, og planleggerne mener visst at man ikke skal sykle langs andre strekninger. Det er ingen tilrettelegging for syklister som skal opp Trondheimsveien. Det har sikkert kostet veldig mye penger å lage ny trikkeholdeplass. Men for syklister har forholdene blitt verre enn de var. Kjørefeltet er smalt, mellom en bygning og trikkeholdeplassen. Fortauet er slik at det umulig å bruke for syklister. Det er derfor ingen fluktmulighet for de som blir skremt av å være blant bilene.

Det er bare en måte å sykle et slikt sted: Midt i kjørefeltet. Det er for smalt til å la bilene få en mulighet til å passere. Da blir man klemt inn mot veggen. Det er motbakke, så det går ikke så veldig fort på sykkel. Men man får bare teste bilistenes tålmodighet og lage en lang hale bak seg inntil man kommer til et område hvor det er bedre plass for sykler. Det kan bli lang kø av slikt.

Hvis syklister skal sykle der planleggerne mener at vi skal sykle, skal syklister som vil fra Carl Berners plass til Sinsen tydeligvis sykle langs Christian Michelsens gt (ring 2) til Mailundveien, og sykle denne opp til Sinsen. Det er en betydelig omvei. Fra Carl Berner til rundkjøringen ved Sinsen er det ca 800 meter opp Trondheimsveien, mens det er 1,3 km om kan holder seg til sykkelfelt og sykkelvei. Om man ikke skal opp Trondheimsveien, men til boligområdene på Sinsen og Løren blir det enda mer håpløst. Sitter man i bil betyr ikke 500 meter fra eller til særlig mye. Det betyr langt mer om man sykler. Så hvis det ikke er plass til begge, da er det bilene som må sendes ut på en omvei mens den korteste veien bør forbeholdes syklister.

Det er på tide at de som planlegger innser at de fleste syklister sykler for å komme raskt og effektivt fra A til B og velger korteste vei. Ved nye veianlegg av denne type er det en selvfølge at det skal legges til rette for alle grupper av trafikanter, også syklister. Jeg synes den manglende tilretteleggingen for syklister som skal opp mot Sinsen er enda mer skandaløs en selve krysset.

Det er bare en ting å si: Stryk, gjør det på nytt og gjør det riktig neste gang.

[Sykkelstrekninger i Oslo]