Reelle prioriteringer viser seg gjennom handling, som ved Oslos vintervedlikehold

At Oslo ikke bare forsømmer vintervedlikeholdet av sykkelfelt og sykkelveier, men gir fullstendig blaffen i det, er vel ikke noen overraskelse. Overingeniør Joakim Hjertum i Samferdselsetaten sa til Aftenposten før jul at syklistene må finne seg i at snøen fra bilenes kjørefelt brøytes inn i sykkelfeltene mange steder. Man kan omformulere det til at syklistene må finne seg i å bli kastet ut når man trenger plassen for bilenes behov, slik vi også ser hele året foran mange kryss i denne byen. Det bekrefter at Oslo fortsatt bare er på pratestadiet i sin “sykkelsatsing” og fortsatt ikke tar syklister seriøst.

Nå som vinteren er på hell er Oslo virkelige samferdselsprioriteringer ganske synlige. Utenfor hos oss ble snøen ryddet for noen uker siden. Det er en stille boliggate på Frogner. Det er selvfølgelig viktig å rydde den, for der parkerer folk sine biler. Vi som bor her er selvfølgelig glade for at snøen blir ryddet. (Jeg har enn så lenge bil, men også garasjeplass, så det har ikke så stor betydning for meg.) Det har kommet mer snø etter at gaten ble ryddet, derfor var det fortsatt en del snø da bildet ble tatt.

Jeg har gangavstand til kontoret. Det tar ca 20 minutter å gå. Jeg er ingen vintersyklist, eller har i alle fall ikke vært det til nå, om vi ikke går helt tilbake til ungdomstiden. Om vinteren  foretrekker jeg å gå når avstandene ikke er større. Jeg går gjerne Henrik Ibsens gt (tidligere Drammensveien) langs Slottsparken. For en måned siden pekte jeg på at om den ikke blir ryddet for snø, så ville vi få store vanndammer om ettermiddagen og is på formiddagen. Brøytekanter utgjør diker på begge sider, som sørger for at smeltevannet ikke renner vekk. Ikke noe har skjedd, så nå er situasjonen som beskrevet. Det første bildet er tatt ved 16.30 tiden mandag 14. mars. Her gjør store vanndammer fortauet ufremkommelig.

Den neste bildet er tatt ca kl. 10 dagen etter. I løpet av natten har det frosst til, slik at det er hard is. Der vanndammene er på sitt dypeste har det ikke rukket å fryse til bunns, så de som tror de kan gå på isen vil få en ubehagelig og våt overraskelse, i tillegg til den glatte overflaten. Det ikke overraskende at folk heller går i brøytekanten.

Hvis private hadde oppfylt sin plikt til å rydde snø og strø fortau like dårlig, da hadde nok kommunen sørget for å ilegge kraftige gebyrer.

Der det er gateparkering har man stort sett fjernet snøen. Bilene er hellige for de ansvarlige politikerne, så de legger man til rette for. Der har også snøen stort sett smeltet på fortauet. Bare i sykkelfeltene ligger snøen igjen, som her i Wergelandsveien.

Når overingeniør Joakim Hjertum og hans stab bruker sykkelfelt som snødeponi og sykkelfeltene ikke ryddes, da er det ikke særlig overraskende at snøen blir liggende lenge og forsinker starten på sykkelsesongen. Etter Oslo kommunes plan for rydding av snø skulle man ha ryddet sykkeltraseene innenfor Kirkeveiringen 14. februar, og det står faktisk på nettsidene at de ble ryddet den dagen. Men det må ha vært en virtuell snørydding som bare skjedde på nettet. Jeg har i alle fall ikke vært i stand til å oppdage et eneste sykkelfelt som kommunen faktisk har ryddet for snø.

Rådhusgaten ved Kontraskjæret kan nok en gang stå som et symbol på Oslos prioriteringer, og dermed manglende prioritering av sykkel. Kjørefeltet for biler er bart. Fortauet er delvis ryddet, men så dårlig at det er store vanndammer av smeltevann (og hard is når de har frosset til i løpet av natten). Snøhaugene mellom fortauet og trikkeskinnene skjuler sykkelfeltet. Det skal nok flere uker med godt vårvær til før dette igjen blir egnet til sykling — i den grad et så dårlig planlagt sykkelfelt egentlig er egnet til det. Kommunens prioritering er klar: Først biler, så i noen grad fotgjengere. Syklistene bryr man seg ikke om.

Der vårsolen har gjort den jobben kommunen har forsømt, ser vi et annet resultat av at Samferdselsetaten ikke er villig til å innse at sykkelfelt er for sykler, ikke avlastingsområde for bilister som syklister kan låne når bilene ikke trenger der: Det er mye løs grus og annen skitt som er samlet i sykkelfeltene.

Løsgrus m.m. er et langt større problem for syklister enn for bilister. Kommunen burde derfor, så snart veiene begynner å bli bare, fjerne dette fra sykkelfeltene. Sykkelfeltene bør prioriteres først. Men jeg er ikke særlig optimistisk. Syklistene blir nok prioritert sist denne gangen også. Det beste vi som syklister kan håpe på er at sykkelfeltene i alle fall blir rengjort samtidig med kjørefeltene.

Byrådslederen har snakket mye om å satse på sykkel. Men de reelle prioriteringene viser seg gjennom handling, ikke ved snakk. Jeg har forståelse for at det tar tid å bygge sykkelveier, slik at vi ikke kan vente at sykkelveinettet blir ferdig i løpet av noen uker. Men det krever ikke tilsvarende tid å sørge for vedlikehold av de sykkelveier og sykkelfelt vi tross alt har i denne byen. Til det kreves bare vilje. Nok en gang er det viljen som svikter i Oslo.

Der byrådet kunne ha levert på sine sykkelløfter har de sviktet. Og til høsten er det kommunevalg.