På sykkel i Paris

Vi var to dager i Paris før påske. Denne gangen satset vi på sykkel. Det ga mersmak.

For noen år siden, jeg husker ikke helt når, leste jeg en aviskommentar om syklister i Oslo. Det var den sedvanlige mobbingen av folk med mange gir, dårlig tid, osv (jeg tror det var før “kondomdress” var kommet inn i sykkelmobbernes vokabular). En setning var, om min hukommelse er noenlunde rett: “Man ser ikke noen som sykler slik i byer som Paris.” Jeg husker at jeg tenkte “det er sikkert riktig, for man ser ingen som sykler i Paris”. Jeg ville ikke ha bevegt meg ut i Paris-trafikken på sykkel.

Continue reading På sykkel i Paris

Er det greit at avd dir Guro Ranes i Vegdirektoratet synser offentlig om trafikk?

Til Dagens Næringsliv 7. april i år uttaler avdelingsdirektør Guro Ranes i Vegdirektoratet følgende, i en sak som har fått overskriften “Syklistene har ofte skylden”:

“Syklister er mindre tilbøyelige til å holde trafikkreglene enn bilister.”

Overskriften er et sitat fra leder for trafikkseksjonen ved politiet i Bergen Jens Kleppe. Jeg har tidligere kommentert at jeg ikke tror på politiets uttalelser om syklister. Men jeg trodde faktisk at Guro Ranes hadde et visst faktagrunnlag for sine uttalelser, uten at jeg sjekket dette. Det finnes tross alt en del undersøkelser om trafikkulykker og trafikkadferd, gjerne laget av eller for Vegdirektoratet. Men til Dagsavisen i dag (bare i papirutgaven) sier hun følgende:

“Uttalelsen ble gitt på generelt grunnlag og ut fra egne erfaringer. Fra kontoret mitt har jeg for eksempel utsikt til et lysregulert gangfelt. Jeg har observert at mens bilistene stanser på rødt, gjør ikke alle syklister det samme.”

Dette er helt utrolig. En avdelingsdirektør i Vegdirektoratets trafikksikkerhetsseksjon uttaler seg om trafikk bl.a. på bakgrunn av det hun ser fra sitt kontorvindu. Dette er tvers igjennom useriøst. Folk fra Vegdirektoratet kan ikke bare komme med ufundert synsing i media.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen bør snarest, og på en meget tydelig måte gjøre det klart at dette ikke er noe som Vegdirektoratet stiller seg bak, verken uttalelsen innhold eller at man kan uttale seg på slikt grunnlag. Ellers kan vi ikke bare avskrive Guro Ranes, men hele Vegdirektoratet som useriøst.

Jeg kan opplyse Guro Ranes om at jeg nesten daglig ser bilister som kjører på rødt lys og stanser eller parkerer i sykkelfelt, og jeg vil tro at svært mange bilister bryter fartsgrenser omtrent hver gang de kjører bil. Noen statistikk har jeg ikke, men jeg kan like godt som Guro Ranes “på generelt grunnlag og ut fra egne erfaringer” si at bilister er mindre tilbøyelige til å holde trafikkreglene enn syklister. Min synsing er like god eller like dårlig som hennes.

Jeg innrømmer gjerne at jeg som syklist forholder meg noe mer fleksibelt til trafikkregler enn jeg gjør når jeg kjører bil. Hovedgrunnen til det er at trafikkreglene og trafikkreguleringen er utformet for bilister, ikke syklister. Jeg sykler ofte mot enveiskjøringer fordi det er langt sikrere enn alternativene. Jeg prioriterer min sikkerhet som syklist fremfor å følge sykkelfiendtlige trafikkregler. Det hender nok også at jeg sykler over et fotgjengerfelt på rødt lys hvis det ikke er fotgjengere der og det hender jeg svinger til høyre på rødt lys. For å være lovlydig hender det jeg svinger opp på fortauet, for røde lys for fotgjengerfelt gjelder ikke der. Man kan også svinge til høyre på fortauet, uavhengig av farge på lyset. Så det hender jeg kutter et hjørne av på fortauet, og svinger ut i veien etter å ha passert krysset. Det er en lovlig, men egentlig mer risikabel manøver enn å holde seg i kjørebanen hvis det er klart. Og uansett har syklister stort sett mye lavere fart enn biler, har bedre oversikt og er mer manøvreringsdyktige.

For en tid siden gjennomgikk jeg foreliggende noen studier av trafikkulykker. Bare i et tilfelle var sykling på rødt lys en del av årsaken — det var en syklist som krysset et fotgjengerfelt på “rød mann” og ble påkjørt av en bil som svingte til venstre (hadde syklisten “rød mann” i krysset er det tvilsomt at bilen hadde grønt lys, men det sier den korte ulykkesrapporten ikke noe om).

Jeg har som sagt sluttet å tro på politiet. De fremstår gang på gang som en sykkelfiendtlig etat som synser uten faktagrunnlag. Men inntil i dag trodde jeg faktisk at Vegdirektoratet var mer seriøse. Det viste seg å være feil.

Bønder demonstrerer med juksetall, og journalister går fem på igjen

I dag reiser 700 bønder til Oslo for å demonstrere, i følge P2s nyhetsmorgen. Som vanlig spiller de ut kortet om matvaresikkerhet. Vi produserer alt for lite mat i Norge, påstår bøndene, slik de alltid har påstått. Vi kan produsere mer bare vi får “rammebetingelser”, sier bonderepresentanten.

Bonderepresentanter skal snakke bøndenes sak. SP er og blir Bondepartiet, så at de taler bøndenes sak er enda mindre overraskende enn at AP danser etter LOs pipe. Det er greit nok. Men hvorfor sluker journalister den påstanden hver gang, uten et eneste kritisk spørsmål?

Sannheten er at Norge produserer mye mer mat enn vi spiser, så det er liten grunn til å bekymre seg for at vi ikke har mat i en krisetid. Men for bønder er ikke fisk mat. Hvis man bare ser på landbruksprodukter er det sikkert riktig at vi ikke produserer nok. Men fisk er mat. Om vi får krisescenariet hvor det ikke er mat tilgjengelig i det internasjonale markedet  så kan vi komme greit fra det ved å spise mer fisk. Det vil sikkert være bra for folkehelsen.

Dagens oppfordring til alle journalister som skal intervjue demonstrerende bønder er: Spør om de mener at fisk ikke er mat.

Er dette Oslos dummest sykkelskilting?

Om man skal kåre den dårligste trafikkløsningen eller den dummeste skiltingen for syklister i Oslo, så er konkurransen knallhard. Men dette må være en finalekandidat. Skiltet står i Geitmyrsveien, omtrent utenfor nr 63. Skiltet forteller at det er sykkelsti, og slike skilt skulle vi gjerne hatt flere av. Problemet er at skiltet her står akkurat der skiltet står, der slutter sykkelstien i følge oppmerkingen i veien.

Continue reading Er dette Oslos dummest sykkelskilting?

Samferdselsministerens økseskaft

Stortingsrepresentant Håkon Haugli (A) stilte 4. november 2010 skriftlig spørsmål til samferdselsministeren om behov for skilting når sykkelvei opphører. Spørsmålet lyder:

“Usammenhengende og uoversiktlige sykkelveier er en viktig årsak til alvorlige sykkelulykker. I dag har vi skilt som brukes når sykkelvei/sykkelfelt begynner, men ikke tilsvarende skilt for å vise at sykkelvei/sykkelfelt avsluttes. Vil statsråden ta initiativ til bedre skilting?”

Håkon Hauglis begrunnelse og samferdselsministerens svar finner man i sin helhet her, på Stortingets nettsider. Dessverre kom samferdselsministeren med et ganske intetsigende svar, som får meg til å tenke på det gamle eventyret “God dag mann, økseskaft”. Hun innleder slik:

Continue reading Samferdselsministerens økseskaft

En kulturminister som jubler over å ta 600 mill fra kulturen!

“Her jubler de for første napp i 600-millionerspotten” melder nrk.no, og viser bilde av “kulturminister” Anniken Huitdfeldt som jubler over at AP vil ta 600 mill fra kulturen. For ikke lenge siden avfeide den samme “kulturministeren” kritikk mot operaens lave antall operaproduksjoner med at “operaen er et kulturhus for foket”, en kritikk som bl.a. er godt formulert av NRKs musikkanmelder Ragnhild Veire.  Vi har altså en “kultuminister” som jubler over at man tar 600 mill fra et kulturhus, og som synes å tro at opera bare er et hus.

I en twitterdiskusjon ble vi forsikret av Anders Halse om at det vil gå like mye til kulturen. Det tror jeg ikke noe på. Idretten vet nok hva de gjør når de krever mer av håndfaste penger som faktisk finnes, og lar kulturen ta til takke med luft, eller politiske løfter som det også kalles. Politikere lover så mye i hytt og pine til alle gode formål. Jeg tror ikke det døyt på det de lover. Det gjør nok ikke idretten heller, ellers kunne de også nøyd seg med løfter og ikke krevd et større sugerør ned i tippekassa. De enkle realiteter er at man vil ta 600 mill av tippemidlene fra kulturen og gi dem til idretten. Resten er neppe mer en dekkoperasjon og politisk tåkelegging. Kulturen kommer til å bli avspist med tomme løfter og politisk talltriksing.

Kulturen kan umulig være tjent med en “kulturminister” som Anniken Huitfeldt.

Å sykle fra Frogner til Carl Bernes plass

Da jeg tidligere denne uken møtte Dagens Næringsliv på Carl Berners plass for å snakke om dårlige forhold for syklister, syklet jeg selvfølgelig opp dit. I reportasjen sto blant annet:

“Nå har jeg syklet fra Frogner, men ikke én meter var på sykkelvei, sier han.”

Etterpå har jeg fått spørsmål om det virkelig ikke er noe sykkelvei eller sykkelsti på den strekningen. Jeg syklet denne veien.

Continue reading Å sykle fra Frogner til Carl Bernes plass

Politiet hetser syklister igjen: “Syklistene har ofte skylden”

“Syklistene har ofte skylden” kan vi lese i Dagens Næringsliv. Kilden er leder for trafikkseksjonen ved politiet i Bergen, Jens Kleppe, og avdelingsdirektør ved Trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen  Guro Ranes. Det vises også til en dybdestudie av dødsulykker i Norge. I årene 2005-2009, som studien det vises til omfatter, ble 42 syklister drept i trafikken. Til sammenlikning ble det drept 782 bilister, 157 motorsyklister og 22 mopedister.

Dette er typiske situasjoner, i følge Jens Kleppe:

“Nedoverbakker der syklister kommer i høy fart, i kombinasjon med uoversiktlige utkjørsler, er også klassisk farlige situasjoner. Og vi har opplevd mange ulykker der syklister har fløyet gjennom luften og fått et ublidt møte med frontruter og bakken, sier Kleppe.”

Dette er en udokumentert påstand fra Jens Kleppe. Jeg tror ikke på politiet i slike saker. Politiet er en sykkelfientlig etat, og politiet i Bergen har fremstått som noen av de verste. Politiet feilinformerer og er raske til å unnskylde bilister og kommer med påstander om høy fart. Pressen har også ofte en negativ vinkling i forhold til syklister, selv om jeg denne gangen ikke vil inkludere Dagens Næringsliv i dette dårlige presseselskapet. Men høy fart behøver ikke være mer enn 30 km/t. Jeg vet ikke hva Kleppe mener med “uoversiktlige utkjørsler”, men det gjelder da at de som komme ut fra en utkjørsel har vikeplikt?

Continue reading Politiet hetser syklister igjen: “Syklistene har ofte skylden”

Opphavsrett på 1. april

“Fant Alexander Rybaks «Fairytale» på 75 år gammelt musikkopptak” kan NRK Nordland melde i dag, 1.4.2011. I ingressen kan vi lese:

“På en umerket voksrull med gamle viseslåtter fra 1936 fant en lydtekniker ved Nasjonalbiblioteket en gammel viseslått som ligner mistenkelig på MGP-vinneren «Fairytale».”

Det skal ha vært produksjonskoordinator Thomas Bårdsen som skal ha kommet over dette på en umerket voksrull ved Najonalbibliotekets avdeling i Mo i Rana. Per Sudnes mener det er trist hvis det stemmer. Det som å blitt tatt i juks i idretten og man kan miste gullet. NRK hevder å ha vært i kontakt med den islandske grand prix komiteen, som vurderer å legge inn protest. Alexander Rybak avviser plagiatbeskyldningene og sier på sin side at det heller er den gamle slåtten som er et plagiat av hans “Fairytale”. Sannsynligvis har Alexander Rybak helt rett. For det meste taler for at det “gamle” opptaket er fra 2011, ikke fra 1936.

Men hva hvis det hadde vært sant? Dette blir en slags kontrafaktisk opphavsrettsanalyse.

Continue reading Opphavsrett på 1. april

Podcast og undervisning — noen refleksjoner etter et debattmøte

I går, 31.03.2011, deltok jeg på et debattmøte om podcast i undervisning, på “Blå cafe” ved Det juridiske fakultet. Jeg skal ikke forsøke å referere debatten, men presenterer mine egne tanker om dette, bl.a. på bakgrunn av denne debatten.

Generelt er jeg tilhenger av at vi bruker flere kanaler. Folk er forskjellige. Det går ikke an å si at “man lærer best sånn eller slik”. Noen lærer best sånn, andre lærer best slik. Noen vil få meg seg mer av det man hører, andre får med mer av det de leser. Selv liker jeg dessuten formatet. Jeg liker lydbøker og gode radioprogrammer, selvfølgelig også med faglig innhold.

Jeg liker best rent lydformat, selv om video også kan være greit. Men fordelen med lyd er at man slipper å se på den. Man kan høre på dette i bilen, på spinningsykkel, mens man lager mat, osv. Video fungerer dårlig i slike sammenhenger.

Continue reading Podcast og undervisning — noen refleksjoner etter et debattmøte