Å sykle fra Frogner til Carl Bernes plass

Da jeg tidligere denne uken møtte Dagens Næringsliv på Carl Berners plass for å snakke om dårlige forhold for syklister, syklet jeg selvfølgelig opp dit. I reportasjen sto blant annet:

“Nå har jeg syklet fra Frogner, men ikke én meter var på sykkelvei, sier han.”

Etterpå har jeg fått spørsmål om det virkelig ikke er noe sykkelvei eller sykkelsti på den strekningen. Jeg syklet denne veien.

Continue reading Å sykle fra Frogner til Carl Bernes plass

Politiet hetser syklister igjen: “Syklistene har ofte skylden”

“Syklistene har ofte skylden” kan vi lese i Dagens Næringsliv. Kilden er leder for trafikkseksjonen ved politiet i Bergen, Jens Kleppe, og avdelingsdirektør ved Trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen  Guro Ranes. Det vises også til en dybdestudie av dødsulykker i Norge. I årene 2005-2009, som studien det vises til omfatter, ble 42 syklister drept i trafikken. Til sammenlikning ble det drept 782 bilister, 157 motorsyklister og 22 mopedister.

Dette er typiske situasjoner, i følge Jens Kleppe:

“Nedoverbakker der syklister kommer i høy fart, i kombinasjon med uoversiktlige utkjørsler, er også klassisk farlige situasjoner. Og vi har opplevd mange ulykker der syklister har fløyet gjennom luften og fått et ublidt møte med frontruter og bakken, sier Kleppe.”

Dette er en udokumentert påstand fra Jens Kleppe. Jeg tror ikke på politiet i slike saker. Politiet er en sykkelfientlig etat, og politiet i Bergen har fremstått som noen av de verste. Politiet feilinformerer og er raske til å unnskylde bilister og kommer med påstander om høy fart. Pressen har også ofte en negativ vinkling i forhold til syklister, selv om jeg denne gangen ikke vil inkludere Dagens Næringsliv i dette dårlige presseselskapet. Men høy fart behøver ikke være mer enn 30 km/t. Jeg vet ikke hva Kleppe mener med “uoversiktlige utkjørsler”, men det gjelder da at de som komme ut fra en utkjørsel har vikeplikt?

Continue reading Politiet hetser syklister igjen: “Syklistene har ofte skylden”