Politiet hetser syklister igjen: “Syklistene har ofte skylden”

“Syklistene har ofte skylden” kan vi lese i Dagens Næringsliv. Kilden er leder for trafikkseksjonen ved politiet i Bergen, Jens Kleppe, og avdelingsdirektør ved Trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen  Guro Ranes. Det vises også til en dybdestudie av dødsulykker i Norge. I årene 2005-2009, som studien det vises til omfatter, ble 42 syklister drept i trafikken. Til sammenlikning ble det drept 782 bilister, 157 motorsyklister og 22 mopedister.

Dette er typiske situasjoner, i følge Jens Kleppe:

“Nedoverbakker der syklister kommer i høy fart, i kombinasjon med uoversiktlige utkjørsler, er også klassisk farlige situasjoner. Og vi har opplevd mange ulykker der syklister har fløyet gjennom luften og fått et ublidt møte med frontruter og bakken, sier Kleppe.”

Dette er en udokumentert påstand fra Jens Kleppe. Jeg tror ikke på politiet i slike saker. Politiet er en sykkelfientlig etat, og politiet i Bergen har fremstått som noen av de verste. Politiet feilinformerer og er raske til å unnskylde bilister og kommer med påstander om høy fart. Pressen har også ofte en negativ vinkling i forhold til syklister, selv om jeg denne gangen ikke vil inkludere Dagens Næringsliv i dette dårlige presseselskapet. Men høy fart behøver ikke være mer enn 30 km/t. Jeg vet ikke hva Kleppe mener med “uoversiktlige utkjørsler”, men det gjelder da at de som komme ut fra en utkjørsel har vikeplikt?

I 2010 kom det en rapport med gjennomgang av alle trafikkulykker i Oslo i 2009. Jeg gikk gjennom denne rapporten og vedlegget med omtale av hver enkelt ulykke, og bildet var klart: De aller fleste kollisjoner mellom sykkel og bil skyldes at bilistene ikke overholder sin vikeplikt. Jeg finner ingen holdepunkter for påstanden om at syklistene ofte har skylden.

Det klages også over underrapportering av sykkelulykker. Javel, og hva så? Ulykker som involverer andre eller som medfører alvorlig personskade bør rapporteres. Når en ulykke skyldes en av de mange sykkelfellene som vegmyndighetene i Norge har satt opp, bør de også rapporteres. Men om man sklir på grusen, må bråstoppe stuper i asfalten, hvorfor skal man rapportere det? Klager noen over underrapportering av ulykker med folk som faller når de går på ski? Jeg ser ærlig talt ikke noen større grunn til å rapportere tilsvarende hendelser på sykkel.

Jeg hadde selv et uhell sist høst. En uansvarlig hundeeier lot hunden løpe løs, og den løp rett ut i sykkelveien foran meg. Jeg husker ikke helt hva som skjedde i øyeblikket fra jeg hogg inn bremsene og til jeg lå i asfalten. Siden jeg hadde pulsklokke med GPS vet jeg at min hastighet var 48,5 km/t, og jeg kan bekrefte at det ikke er behagelig å gå i asfalten i slik hastighet iført sykkelshorts og en tynn sykkeljakke. Det endte med en sterkt oppskrubbet legg, en forslått skulder og en brukket tommel. Og hadde jeg ikke brukt hjelm kunne det hat gått mye verre. Men hvorfor skulle jeg ha rapportert dette til politiet?

Når det gjelder hva som bør gjøres kan vi se på rapporten som det er vist til,  “Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2005-2009 — med særlig fokus på 2009”. Her står det i sammendraget på s. VIII og hovedteksten s. 39:

“Det viktigste tiltaket for syklister er å bygge og oppruste sammenhengende gang- og sykkelveger slik at det er attraktivt for syklister å bruke disse.”

Det står videre:

“På bakgrunn av ulykkene som skjedde i områder med vegarbeid, er det foreslått at det gjennomføres risikovurderinger av utsatte vegarbeidsområder med stor gang- og sykkeltrafikk, samt der biltrafikk må stoppe for lysregulering eller andre reguleringstiltak.”

Men skal en vurdere etter sykkelskandalen i Bjørvika hører ikke Vegvesenet på seg selv og tenker ikke på syklister når de arbeider på veiene.