Samferdselsministerens økseskaft

Stortingsrepresentant Håkon Haugli (A) stilte 4. november 2010 skriftlig spørsmål til samferdselsministeren om behov for skilting når sykkelvei opphører. Spørsmålet lyder:

“Usammenhengende og uoversiktlige sykkelveier er en viktig årsak til alvorlige sykkelulykker. I dag har vi skilt som brukes når sykkelvei/sykkelfelt begynner, men ikke tilsvarende skilt for å vise at sykkelvei/sykkelfelt avsluttes. Vil statsråden ta initiativ til bedre skilting?”

Håkon Hauglis begrunnelse og samferdselsministerens svar finner man i sin helhet her, på Stortingets nettsider. Dessverre kom samferdselsministeren med et ganske intetsigende svar, som får meg til å tenke på det gamle eventyret “God dag mann, økseskaft”. Hun innleder slik:

Continue reading Samferdselsministerens økseskaft