I Vini del Giro d’Italia 2011: 5. etappe — inn i Toscana og sangiovesebeltet

Så er vi i gang på ordent­lig. Gårs­da­gens etap­pe ble som ven­tet et sam­let felt og en masse­spurt. I dag skal syk­lis­te­ne ut på tred­je etap­pe. Det er ca 90 km med stig­ning fra ca 40 til ca 130 km, før det bærer utfor og det igjen blir en liten stig­ning ca en mil før mål. Det er kan­skje en etap­pe hvor noen kan kom­me løs i et brudd som hol­der til mål. Men vi skal hop­pe fram til fem­te etap­pe, som syk­les på onsdag.

5. etap­pe går fra Piom­bi­no til Orvie­to. Syk­lis­te­ne skal krys­se Tosca­na og ender i Umbria. De skal over noen fjell, men fort­satt er det gans­ke mode­ra­te fjell. Den høy­es­te top­pen de skal over er 930 meter. Du kan se pro­fi­len her. Orvie­to var et av de kul­tu­rel­le sent­re­ne i den etrus­kis­ke sivi­li­sa­sjo­nen. Romer­ne kal­te etrus­ker­ne for tus­ci eller etrus­ci, og områ­det hvor tus­cer­ne bod­de kal­te de Tosca­na, eller i alle fall det som i dag har blitt til Tosca­na. Så Tosca­na er områ­det der tus­c­ne­re bod­de. Etrus­ker­ne etter­lot seg ingen lit­te­ra­tur og ingen reli­giø­se teks­ter, så det man vet om dem er basert på arkeo­lo­gis­ke utgra­vin­ger. Slik sett kan de lig­ne på våre for­fed­re her oppe i nord. Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2011: 5. etap­pe — inn i Tosca­na og san­giovese­bel­tet