Hvorfor må bilister kjøre som om de har stjålet bilen, Ole Rath?

I sine famøse kommentarer til Fædrelandsvennen sa distriktsleder i Trygg Trafikk, Ole Rath, at syklister ikke skal “sykle som om sykkelen var stjålet”.

Jeg vet ikke hvor fort man må sykle for å sykle som om sykkelen var stjålet og hva som er idéelle “get away” sykler. Men på en gang- og sykkelvei er det neppe mange syklister som sykler særlig mye fortere enn 30 km/t, i alle fall ikke hvis det er en del fotgjengere der. De fleste sykler nok betydelig langsommere. Så den som sykler 20-30 km/t sykler antagelig som om han eller hun har stjålet sykkelen, slik Trygg Trafikk ser på verden.

Folket i bil, blikkboksfolket, kjører mye fortere, antageligvis 3-5 ganger så fort som typiske transportsyklister — i alle fall om de får sjansen. Spesielt hensynfulle overfor andre trafikanter, som syklister, er de ofte ikke. De raser fram i den samme farten.

Så da, Ole Rath, da må de vel ha stjålet bilene alle sammen, siden de har slikt hastverk? Folk som kjører bil har ikke nødvendigvis mindre tid enn de som velger sykkel, så det er ingen grunn til at de skal kunne kjøre noe fortere.

Eller mener en distriktsleder i Trygg Trafikk at folk er viktigere jo mer metall de frakter med seg når de skal forflytte seg? Mener en leder i Trygg Trafikk at det bare er rett og rimelig at folk med store og dyre biler forflytter seg raskt, mens folk som sykler er uviktige og bare har å passe seg?

«Kamikaze-ryttere» kaller distriktsleder Ole Rath folket på sykkel, i alle fall den delen som har kledd seg fornuftig i det som Trygg Trafikks sykkelmobber kaller “kondomdress”. Han har kanskje ikke forflyttet seg på annen måte enn pakket inn i en stor blikkboks, og skjønner vel ikke at hensiktsmessige klær er greit også når man sykler. Han har vel ikke skidress når han går på ski eller badebukse når han bader heller, alt går i den samme grilldressen.

Ordet kamikaze kommer fra japansk. Jeg skal ikke skryte på meg å kunne japansk, men jeg vet i alle fall at kamikazeflyvere [jeg tror ikke det skal være noen bindestrek her] var selvmordsflyvere som styrte sitt fly med hele bombelasten mot målet. Jeg kjenner ingen selvmordsyklister. Men det gjør kanskje Ole Rath?

Jeg har spurt direk­tør Kari Sand­berg og kom­mu­ni­ka­sjonsjef Kris­tin Øyen om Trygg Trafikk stiller seg bak Ole Raths uttalelser og hans desinformasjon om hvilke regler som gjelder for sykling på gang- og sykkelvei. De har ikke svart eller kommentert dette på andre måter. Det er vanskelig å tolke det på annen måte enn at de synes Ole Raths uttalelser er OK, eller at de ikke synes mobbing av syklister og desinformasjon er så viktig at det er grunn for organisasjonen til å bry seg.

Det er ikke slikt som får en syklist til å ha tillit til organisasjonen Trygg Trafikk.

Hvordan tenker de som planlegger sykkelfelt i Oslo? Hvorfor lager man nye sykkelfeller?

Det hender at det anlegges sykkelfelt i Oslo. Det går sakte, både i planleggingsfasen og i gjennomføringsfasen. Men noe skjer. For tiden arbeider man med sykkelfelt i Ullevålsveien. Når jeg ser på hvordan dette gjennomføres, har jeg vanskelig for å forstå hvordan man tenker, også på detaljnivå. Det kan se ut som om de som har planlagt dette er så begeistret for sin egen plan at de ikke forstår at noen kan finne på å sykle på andre måter enn langs deres sykkelfelt. I 2010 laget man en sykkelfelle ved Nordraaks plass (Wergelandsveien / Holbergs gt / Olavs gt). Nå er man i ferd med å gjenta det samme i krysset Ullvålsvn x Sofies gt / General Birchs gt ved Adamstuen.

[mappress mapid=”47″]

Man legger en høy fortauskant som i praksis gjør det vanskelig å komme fra Sofies gt inn i Ullevålsvn, eventuelt videre opp General Birchs gt, og det blir enda vanskeligere andre veien. Tidligere var det en lav kant, muligens skråkant her. I alle fall kan jeg ikke huske at jeg har reagert på at det var noen sjenerende kant her, og jeg har syklet her mange ganger. Nå lager man et nytt sykkelhinder, slik man gjorde ved Nordraaks plass.

Continue reading Hvordan tenker de som planlegger sykkelfelt i Oslo? Hvorfor lager man nye sykkelfeller?

I Vini del Giro d’Italia 2011: 7. etappe — rystende vinopplevelser der syd og nord møtes

Gårsdagens etappe ble nøytralisert. Det var det eneste riktige. Leopard-Trek har trukket laget og Taylor Farrar har reist hjem. Det er lett å forstå at de som sto Wouter Weylandt nærmest ikke kunne fortsette rittet. For de andre fortsetter det, men Wouter Weylandts død vil kaste en mørk skygge over rittet. Jeg hadde gledet meg både til rittet og til vinen. Akkurat nå er mye av gleden og entusiasmen borte. Men jeg gjør som rytterne, og fortsetter som planlagt. Og jeg får igjen si at bortsett fra disse korte innledningene, så er alt, også titlene, skrevet ført rittet startet og den tragiske ulykken skjedde. Jeg velger å ikke endre på dette.

7. etappe fra Maddaloni til Montevergine di Mercogliano er den første ordentlige fjelletappen i årets Giro. Om jeg har forstått det rett er det to 2. kategoristigninger med målgang på den siste, Montevergine di Mercogliano, som er 1260 m høy. Du kan se profilen her.

Vis større kart.

Continue reading I Vini del Giro d’Italia 2011: 7. etappe — rystende vinopplevelser der syd og nord møtes