Var det parkering man skulle legge til rette for i Ullevålsveien?

Det arbeides med sykkelfelt i Ullevålsveien. Her bygges sykkelfelt, har vi kunnet lese. Men når arbeidet begynner å nærme seg slutten kan vi lure på om det virkelig var sykkelfelt man ville bygge.

Det synes som om man har vært langt mer opptatt av å bygge parkeringslommer enn av å lage sykkelfelt. Da begynner man også å skjønne hvorfor det har tatt så lang tid. Det er heller ikke særlig overraskende at det sittende byrådet er mer opptatt av parkeringsplasser enn av å legge forholdene til rette for syklister.

Continue reading Var det parkering man skulle legge til rette for i Ullevålsveien?