I Vini del Giro d’Italia 2011: 8. etappe — turistvin langs vristen

8. etappe går fra Sarpi til Tropea. På denne etappen skal rytterne sykle langs “vristen” på den italienske støvlen. Vi starter helt syd i Campania og ender i Calabria.

Vis større kart.

Etappen starter i det sydligste vinområdet i Campania, Cilento. Dette er et område som vinmessig ikke har hengt helt med i de andre områdenes utvikling. Produsentene i området har kunnet selge sin vin til alle turistene som besøker Amalfi– og Cilentokysten. Turister flest er ikke så veldig kritiske og drikker med glede det meste som er lokalt produsert. Så da har vel produsentene blitt litt late. Vinmonopolet har en rød Cilento-vin, Marino Cilento 2005, til 119 kr

Kort tid etter start passerer rytterne gjennom området Basilicata. Men traseen krysser bare en liten utløper ut til Det tyrrenske hav. Regionen er vinmessig ikke av de mest interessant i Italia, og provinsens vinområder ligger lenger inne i landet. Så vi triller forbi disse i stillhet. Vil du likevel stoppe, har Vinmonopolet 13 viner fra området.

Vi fortsetter inn i Calabria. Heller ikke dette har vært av de mest interessante vinområdene i Italia. Men her skjer det mye. I boken “Italiensk vin” beskrives området slik:

“Calabria har et vell av spennende lokale druesorter, variert jordsmonn og velegnede klimatiske betingelser. Regionen har lenge stått i stampe, men de siste fem år har budt på en rivende utvikling, og vi står nå foran det lene ventede gjennombrudd.”

Dagens etappe følger kysten. De første vinområdet vi sykler inn i er Verbicaro. Men man vil nok ikke sykle så langt for å få vin herfra. Når syklistene nærmer seg mål kommer de først inn i Savuto. Her lages blant annet en god rødvin basert på druen Gaglioppo. Men med mindre man er veldig tørst er det like greit å vente til man komme inn i naboområdet Scavigna. Det er ikke langt. De har en fast og elegant rødvin som også er laget på Gaglioppo, men som regnes som bedre enn den som kommer fra Savuto. Til tross for at man er langt syd er klimaet relativt kjølig, som gir friske og spennende hvitviner.

Dagens siste vinområde er Lamenzia. Heller ikke det er et område som har utmerket seg, man en del produsenter har satset på kvalitet de siste ti årene. Så også her kan man finne gode dråper.

Vinmonopolets røde og hvite viner fra Calabria.

Se artikkel på Wikipedia om Calbrian Wines.

Italiensk vin

Det er ikke så lett å orientere seg i det italienske vinlandskapet. Boken “Italiensk vin” av Arne Ronolod, Thomas Ilkjær, Paolo Lolli, Finn Årosin Madsen og Ole Udsen kom i ny utgave i 2010, og er i alle fall den beste boken jeg har funnet til nå. I alle fall er det den beste på norsk. Skal du ha én bok om italiensk vin bør det bli denne.

Når man bruker boken som en guide til viner langs Giro d’Italia er det også et lite poeng at de har delt opp de italienske vinene i fire grupper: Ledertrøyen, forfølgerne, hovedfeltet og grupettoen.

Et utmerket norsk nettsted er amarone.no, og et italiensk nettsted som også er tilgjengelig på engelsk er www.lavetrinadeisapori.com. Jeg vil lenke til begge når de skriver om vinområder vi passerer.

I vini del Giro d’Italia 2011

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.