Skal Oslo ødelegge en god sykkeltrasé i Sofies gate?

Politikerne liker å snakke om sykkelsatsing. Men vi venter stadig på Oslos Godot, hovedsykkelveinettet. Mens kommunen bruker uendelig av tid på noen hundre meter forferdelig dyrt sykkelfelt (hvor det meste synes å gå til å opparbeide flotte parkeringsplasser), ødelegges relativt gode sykkeltraséer.

Gjennom en kommentar til mitt innlegg om den nye sykkelfellen i Ullevålsveien ble jeg oppmerksom på at man har omregulert eller er i ferd med å omregulere Sofies gt langs Bislett. Den skal gjøres enveiskjørt og en viktig grunn til dette er etter det jeg forstår å få flere parkeringsplasser.

I 2005 laget konsulentselskapet Rambøll en plan for Bislettgata, med diverse alternative trafikkløsninger. Jeg har lest og søkt gjennom rapporten, og ordet sykkel synes ikke å forekomme en eneste gang. Det er ikke overraskende at sykkelforholdene blir håpløse når man ikke en gang tenker på syklister når plandokumenter utarbeides. Om det er definisjonen av oppdraget, Rabølls gjennomføring eller begge deler som er problemet, vet jeg ikke. Parkering har derimot fått et eget avsnitt i rapporten. Resultatet er uansett særdeles mangelfullt og med et slikt grunnlag for reguleringen er det ikke overraskende at det ikke legges til rette for sykkel.

Uansett hva politikere og byråkrater måtte mene, så er Sofies gate en ganske god og viktig sykkeltrasé for alle som sykler mellom sentrum-vest og Oslo-nord, og mellom nord-vest og sentrum. Men nå vil visst politikerne ødelegge denne ved å anlegge parkering.

Nå er det ikke bare politikerne som er problemet. En av de verste sykkelsabotørene i Oslo er politiet. Da reguleringen av Ullevålsveien var til behandling i 2009 ble det opplyst at Sofies gt ikke kunne reguleres til hovedsykkelvei fordi politiet ikke tillater sykling mot enveiskjøring. Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal finne oss i at Oslo er en politistat når det gjelder trafikkregulering, særlig ikke når politiet fremstår som rene sykkelsabotører.

Jeg har forsøkt å sjekke status på denne saken. Det ser ikke ut som om det er truffet vedtak. Det ferskeste jeg finner er fra Lokalavisen Frogner 13. april 2011, hvor høyres gruppeleder i bydelsutvalget, Rune Aale-Hansen, håper at dette skal bli gjennomført. Man må gjerne få mindre trafikk i Sofies gt. Enveiskjøring kan være en grei løsning, men da må det også anlegges sykkelfelt mot enveiskjøringen, slik at sykkeltraséen ikke ødelegges. Det argumenteres med at dette er skolevei. Man får ikke sikrere skolevei ved å anlegge flere parkeringsplasser.

Det denne saken er nok et eksempel på, er at de som har ansvaret for trafikkplanlegging og regulering i Oslo ikke tar sykkel på alvor. Man får slutte å mase om et hovedsykkelveinett som uansett vil være alt for dårlig. Man må ta hensyn til sykkel i alle reguleringsplaner. Så lenge man konsekvent prioriterer parkering foran sykkel, vil Oslo forbli en sykkelsinke.

[Sykkelstrekninger i Oslo]