I Vini del Giro d’Italia 2011: 9. etappe — vulkansk vin på Sicilia

9. etappe går fra Messina til Etna. Nå er vi på Sicilia og følger østkysten før etappen ender på vulkanen Etna. Jeg kommenterer Etna, en av verdens mest aktive vulkaner, nedenfor. Men vi har fått en påminnelse om dette. Dagen før dette publiseres, og dermed tre dager før rytterne skal sykle etappen, hadde Etna nytt utbrudd. Så om etappen kan sykles som planlagt, er i dag et åpent spørsmål. Uansett kan vi se litt på viner fra området.

Vis større kart.

Jeg har vært innom urolig geologi tidligere. I dag skal det virkelig markeres. Startbyen Messina ble i 1908 rammet av Europas kraftigste jordskjelv, et jordskjelv som målte 7,1 på Richters skala. Jordskjelvet utløste en tsunami (noen mener at det ikke var selve skjelvet, men et undersjøisk ras forårsaket av skjelvet som igjen førte til tsunamien). Mellom 100 og 200.000 ble drept i jordskjelvet og tsunamien. I selve Messina ble 93% av bygningene ødelagt.

Fra en rystende start går det mot en glødende avslutning. Målgang er oppe på vulkanen Etna, dog ikke helt på kraterkanten. Etna er en av verdens mest aktive vulkaner. Bare på 2000-tallet har Etna så langt hatt åtte utbrudd, det siste i 12. mai 2011, altså i går. Konsekvensene av dette vet vi foreløpig ikke, heller ikke om det vil være mulig å sykle etappen som planlagt. Forrige utbrudd var i januar 2011. Utbruddet var denne gangen ikke stort. Det varte i 1,5 time og førte til at flyplassene i området måtte holdet stengt noen timer til askeskyen ble borte. Det ligger mange bilder fra utbruddet i 2004 på vulkaner.no.

Til tross for den høye aktiviteten regnes ikke Etna for å være spesielt farlig. Lavaen fra vulkanen flyter ganske sakte, og er ikke noen veldig stor trussel mot omkringliggende landsbyer. Men det kan nok bli mer enn interessant å sykle opp på vulkanen om den skulle ha et nytt utbrudd. Vi får håpe vulkanen holder seg i ro den dagen.

Sicilia er en spennende vinregion i rask utvikling. Forfatterne av “Italiensk vin” har plassert området blant “forfølgerne”. Vi starter i det nord-østre hjørnet av trekanten, i vinområdet Faro. Det er et lite område. I 2006 var den totale vinproduksjonen 223 hl fra 7ha vinmark. Faro er en av Italias minste DOCer. Vinproduksjonen i området startet ikke før på 1990–tallet. Fra 1994 begynte arkitekten Salvatore Geraci å tappe vinen Palari fra sin gård med samme navn. Vinmonopolet har to Parlari Faro. (Her får man med litt ekstra fordi søkesystemet er så brukervennlig at det regner med at vi skriver feil, og inkluderer varo når man søker på faro. Men Varo er en annen vin.)

Det er særlig vinene fra området hvor dagens etappe ender, Etna, som i de senere år har blitt lagt merke til. Området danner en bue rundt fjellet i et belte mellom 400 og 1050 m.o.h. Den vulkanske jorden er fattig på humus, men rik på mineraler, noe som preger vinen. Hvitvinene lages på den lokale druen Carricante. Hvitvinen er frisk og tiltalende. De røde vintypene Rosso og Rosato lages på de lokale druene Nerollo Mascalese og Nerello Cappucio. Vinmonopolet kan by på 8 røde, 5 hvite og en grappa fra Etna.

Geir Salvesen skriver om Sicilia i “Tøffe dråper fra Sicilia” (Aftenposten). Videre “Vinyards and wines of Mount Etna” fra Decanter.

Etter denne etappen får rytterne en sikkert vel fortjent hviledag.

Dette er Vinmonopolets hvite og røde viner fra Sicilia.

TV2: “Ekte mafiapasta fra Sicilia”.

TV2: “Sicilia er et reisemål for den “ekte” turisten”.

Italiensk vin

Det er ikke så lett å orientere seg i det italienske vinlandskapet. Boken “Italiensk vin” av Arne Ronolod, Thomas Ilkjær, Paolo Lolli, Finn Årosin Madsen og Ole Udsen kom i ny utgave i 2010, og er i alle fall den beste boken jeg har funnet til nå. I alle fall er det den beste på norsk. Skal du ha én bok om italiensk vin bør det bli denne.

Når man bruker boken som en guide til viner langs Giro d’Italia er det også et lite poeng at de har delt opp de italienske vinene i fire grupper: Ledertrøyen, forfølgerne, hovedfeltet og grupettoen.

Et utmerket norsk nettsted er amarone.no, og et italiensk nettsted som også er tilgjengelig på engelsk er www.lavetrinadeisapori.com. Jeg vil lenke til begge når de skriver om vinområder vi passerer.

I vini del Giro d’Italia 2011

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.