I Vini di Giro d’Italia 2011: 12. etappe — frisk hvitvin ved Adriaterhavet

Mens ryt­ter­ne i Ita­lia fikk en vel­for­tjent hvil, kom de omsi­der i gang i Cali­for­nia, om enn for­sin­ket og for­kor­tet. Men nå risi­ke­rer de ikke mer snø der borte. Det kan de nok risi­ke­re i Ita­lia, men ikke før de kom­mer inn i fjel­le­ne for alvor.

Nå er det klart for 17. mai-tog i Ita­lia. Ryt­ter­ne skal syk­le fra Ter­mo­li til Teramo i Abruz­zo. Men vi lig­ger fort­satt to dager foran og skal til 12. etap­pe. Det er en flat etap­pe fra mål­byen på 11. etap­pe, Castef­i­dar­do til Raven­na. Den føl­ger stort sett Adriaterhavskysten.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 12. etap­pe — frisk hvit­vin ved Adria­ter­ha­vet