I Vini di Giro d’Italia 2011: 14. etappe — en smak av Østerrike

14. etap­pe star­ter i Øster­rike i Lienz og ender på den legen­da­ris­ke Mon­te Zon­co­lan. Det var en etap­pe til Mon­te Zon­co­lan i 2010 også. Du kan se et klipp fra den klat­rin­gen på YouT­ube.

Etter Wout­er Wey­landts tra­gis­ke død på tred­je etap­pe har sik­ker­he­ten kom­met i fokus. Det har sær­lig vært satt fokus på vei­en ned fra dagens nest sis­te fjell, Mon­te Cro­s­tis. Det ble snak­ket om aksjo­ner. Om jeg har for­stått det rett vil man sik­re ned­kjø­rin­gen. Det gir asso­sia­sjo­ner til utfor­løy­per på ski.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 14. etap­pe — en smak av Øster­rike