I Vini di Giro d’Italia 2011: 16. etappe — Soave og Valpolicella

I dag skal syk­lis­te­ne gjen­nom nok en mons­ter­etap­pe før de for en vel­dig godt for­tjent hvile­dag. Det ser ut som om Alber­to Con­ta­dor ikke har tenkt å gi fra seg den rosa trøya.

I USA avslut­tes Tour of Cali­for­nia, med 8. og sis­te etap­pe. Jeg synes det er litt mor­somt at det sis­te kate­go­ri­ser­te fjel­let i årets Tour of Cali­for­nia heter Nor­we­gi­an Gra­de. For syk­kel­spor­ten er det nok bra om det går som det ser ut til: En ame­ri­kansk syk­list på et ame­ri­kansk lag vin­ner. Slik kan bidra til økt syk­kel­in­ter­es­se i USA.

Vi skal fram til dagen etter hvile­da­gen og 16. etap­pe i Giro d’I­ta­lia. Det er en bakke­tem­po fra Bell­uno til Neve­gal (ITT). Den er bare 12,7 km, men det betyr bare stør­re fart hele vei­en. Det er en bru­tal start etter hviledagen.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 16. etap­pe — Soave og Val­po­li­cel­la