Har Samferdselsdep glemt eller gitt blaffen i syklistene?

I dag sendte Samferdselsdepartementet ut endringer i “forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr”. “Miljøvennlege køyretøy får enda betre parkeringsforhold” heter det i den departementale eufemisme om saken.

Hovedinnholdet i forslaget er at el-biler og hydrogenbiler skal kunne parkere på tvers i parkeringsfelt hvis hjulene står innenfor og overheng utenfor feltet ikke er mer enn 40 cm. Sagt på en litt annen måte betyr det at disse bilene kan parkere slik at de stikker inntil 40 cm ut i det allerede alt for trange området som syklister ofte er henvist til å bruke. Plutselige innsnevringer av denne art kan skape farlige situasjoner for syklister.

Continue reading Har Samferdselsdep glemt eller gitt blaffen i syklistene?

I Vini di Giro d’Italia 2011: 18. etappe — dagen for vannvogna?

I dag er det nok mange sykkelbein som vil slite med å komme i gang etter hviledagen. For meg virker det brutalt å starte med bakketempo, men jeg medgir at jeg ikke har noen erfaring her.

Vi skal imiderltid fra til 18. etappe, som går fra Morbegno til  San Pellegrino Terme. Det er en 2. kategori-stigning, men det er ganske moderat i forhold til hva de har vært gjennom tidligere.

Vis større kart.

Continue reading I Vini di Giro d’Italia 2011: 18. etappe — dagen for vannvogna?