Har Samferdselsdep glemt eller gitt blaffen i syklistene?

I dag sendte Samferdselsdepartementet ut endringer i “forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr”. “Miljøvennlege køyretøy får enda betre parkeringsforhold” heter det i den departementale eufemisme om saken.

Hovedinnholdet i forslaget er at el-biler og hydrogenbiler skal kunne parkere på tvers i parkeringsfelt hvis hjulene står innenfor og overheng utenfor feltet ikke er mer enn 40 cm. Sagt på en litt annen måte betyr det at disse bilene kan parkere slik at de stikker inntil 40 cm ut i det allerede alt for trange området som syklister ofte er henvist til å bruke. Plutselige innsnevringer av denne art kan skape farlige situasjoner for syklister.

Det er ikke akkurat overraskende at det ikke står et ord om syklister i det som departementet har sendt ut.

Man kan omskrive endringen til at Samferdselsdepartementet har ofret det mest miljøvennlige alternativet for en miljømessig symbolpolitikk. Som vanlig har Samferdselsdepartementet, og sikkert Vegdirektoratet oversett syklistene.

For å få vite om dette i det hele tatt har vært vurdert, har jeg i dag sendt følgende til Samferdselsdepartementet:

“Jeg konstaterer at Samferdselsdepartementet har endret ” forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr”. Man skal bl.a. tillate parkering som innebærer at el-bilene stikker inntil 40 cm utenfor feltet som er avsatt til parkering. I praksis betyr det ofte at de kan stikke 40 cm ut i det allerede for smale området som syklister er henvist til å bruke. Man parkerer allerede slik i dag, og det er sjenerende og kan skape farlige situasjoner for syklister.

I brevet som er sendt ut står det ikke noe om hva slags betydning denne endringen vil ha for syklister. Jeg ber om å få svar på om Samferdselsdepartementet har vurdert hva denne endringen vil bety for syklister, og ber i tilfellet om å få tilsendt en slik vurdering.

Dersom betydningen for syklister ikke har vært vurdert, må man i så fall konstatere at Samferdselsdepartementet nok en gang har ignorert en viktig trafikantgruppe. Da bør endringen vurderes på nytt før den eventuelt settes i kraft.

I tillegg bør alle som arbeider i Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet få store plakater over sine skrivebord hvor det står ”Ikke glem syklistene flere ganger!”.”

Så får vi se om det kommer noe svar. Til nå har Samferdselsdepartementet bare svart på en av mine henvendelser, og svaret var da at saken var oversendt Vegdirektoratet (som ikke har svart). Så jeg er nok ikke så veldig optimistisk.