Krysset Ullevålsvn / Sofiesgt blir bedre enn fryktet

For en tid siden skrev jeg om det som så ut til å bli en syk­kel­fel­le i krys­set Ulle­vålsvn / Sofies gt.

Det er ikke min dag­li­ge syk­kel­rute, så det går gjer­ne en uke eller to mel­lom hver gang jeg syk­ler den vei­en. Men i kveld syk­let jeg igjen ruten Sofies gt — Gen Birchs gt og vide­re i ret­ning Sage­ne, Sand­a­ker, Gref­sen og Gro­rud. Da kun­ne jeg kon­sta­te­re at løs­nin­gen har blitt bed­re enn fryk­tet. Det er mye man kan kri­ti­se­re Oslo kom­mu­ne for når det gjel­der (mang­len­de) til­rette­leg­ging og dår­li­ge løs­nin­ger for syk­lis­ter. Men man får hol­de seg til alle de sake­ne hvor det vir­ke­lig er grunn til å kritisere.

Con­ti­nue read­ing Krys­set Ulle­vålsvn / Sofies­gt blir bed­re enn fryk­tet

I Vini di Giro d’Italia 2011: 19. etappe — skal det være en øl i dag?

Det var ikke noen stor over­ras­kel­se at Alber­to Con­ta­dor vant gårs­da­gens bakke­tem­po. Han har nå så klar ledel­se at bare et uhell kan fra­ta ham sei­e­ren i årets Giro.

I dag er det fort­satt fjell, om ikke like har­de som på etap­pe­ne sist helg. Men etap­pen er lang, 230 km, så det blir hardt nok for de som har syk­let i mer enn to uker.

Vi skal fram til19. etap­pe, som går fra Bergamo til Macug­naga. Det er en etap­pe med to fjell, og man ender på top­pe av det siste.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 19. etap­pe — skal det være en øl i dag?