Krysset Ullevålsvn / Sofiesgt blir bedre enn fryktet

For en tid siden skrev jeg om det som så ut til å bli en sykkelfelle i krysset Ullevålsvn / Sofies gt.

Det er ikke min daglige sykkelrute, så det går gjerne en uke eller to mellom hver gang jeg sykler den veien. Men i kveld syklet jeg igjen ruten Sofies gt – Gen Birchs gt og videre i retning Sagene, Sandaker, Grefsen og Grorud. Da kunne jeg konstatere at løsningen har blitt bedre enn fryktet. Det er mye man kan kritisere Oslo kommune for når det gjelder (manglende) tilrettelegging og dårlige løsninger for syklister. Men man får holde seg til alle de sakene hvor det virkelig er grunn til å kritisere.

Det er laget et opphøyet gangfelt over Ullevålsvn, som gjør at det ikke blir en høy kant mot fortauet, som en Maria også skrev i en kommentar til mit innlegg. (Jeg hadde ikke med kamera, så det blir ikke noe bilde denne gangen.) Det er ikke en ideell løsning at syklister må bruke fortauet. Men det er i alle fall bedre enn en 10 cm høy fortauskant. Så dermed trekker jeg tilbake min kritikk på dette punktet.

Hvis man også kunne ha parkeringsforbud  i alle fall helt øverst i Sofies gt slik at bilene ikke kan sperre denne veien, så blir det i alle fall til å leve med.

[Sykkelstrekninger i Oslo]