I Vini di Giro d’Italia 2011: 20. etappe — Piemonte revisited

Med en ledel­se på ca 5 minut­ter er det bare uhell og UCI som kan fra­ta Alber­to Con­ta­dor sei­e­ren. Om noen orker, så bør de sis­te dage­ne gi ryt­te­re som er ufar­li­ge i sam­men­dra­get mulig­he­ter til å vise seg fram.

Vi skal fram til 20. og nest sis­te etap­pe fra Ver­ba­nia til Sestri­ere er gans­ke flat de førs­te 196 km. Men så kom­mer det noen skik­ke­li­ge bak­ker til slutt og den slut­ter på top­pen. Etap­pen er lang, 242 km. Det­te er klat­rer­nes sis­te sjan­sen til å avan­se­re før den avslut­ten­de tempo­etap­pen. Så her kan det bli kjør.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 20. etap­pe — Pie­mon­te revi­sited