Vini di Giro d’Italia 2011: 21. etappe — opera og musserende Franciacorta

Ryt­ter­ne skal over mer fjell. Det er nok man­ge som nå ser fram til der vi skal være: Avslutningen.

Giro d’I­ta­lia har en tra­di­sjon for å avslut­te med en tempo­etap­pe. I år går 21. etap­pe og sis­te etap­pe i Mila­no. I Tour de Fran­ce er det mes­te avgjort før sis­te etap­pe, og ryt­ter­ne kan para­de­re inn til Paris før sprin­ter­ne gjør opp seg i mel­lom på Champs Elly­ses. I Giro d’I­ta­lia kan alt avgjø­res på den sis­te tempo­etap­pen. Selv er jeg litt ambi­va­lent. Tempo­etap­per er ikke like spek­ta­ku­læ­re som fel­les­start. På den annen side hol­der man spen­nin­gen til sis­te slutt.

Vis stør­re bil­de.

Con­ti­nue read­ing Vini di Giro d’Italia 2011: 21. etap­pe — ope­ra og mus­se­ren­de Fran­ciacor­ta