Skal Oslopolitiet igjen sabotere oslosyklistene?

For en tid tilbake annonserte kommunen at det ville bli åpnet for sykling mot enveiskjøring i en del gater i sentrum. Åpningsdatoen var annonsert til 17. juni 2011.

Men så var det kanskje ikke så sikkert likevel. I For­bru­ker­in­spek­tø­rene i NRK kunne vi 16. mai lese at poli­tiet ennå ikke hadde bestemt seg:

“- Vi har ennå ikke bestemt oss. Jeg leg­ger ikke skjul på at dette er et kon­tro­ver­si­elt for­slag, sier politi­over­be­tjent Finn Erik Grønli.”

Jeg kommenterte dette, og spurte om norsk politi lider av kunnskapsvegring eller har hemmelig kunnskap når de går mot dette. I dag var jeg igjen innom kommunens nettsider for prosjektet. Der ligger den nå noen illustrasjoner om hvordan det er tenkt, og det ser riktig bra ut.

Det som imidlertid gir grunn til bekymring er at det ikke lenger står noen dato for når dette skal gjennomføres, og vi er ikke så langt unna 17. juni. I stedet kan vi lese dette:

“Samferdselsetaten er i dialog med politiet om å åpne for toveis sykling i følgende enveisregulerte sentrumsgater [min uth].”

Jeg har forsøkt å finne ut hva dette betyr. Men foreløpig vet jeg ikke mer enn det som fremkommer på nettsiden. Men betyr dette at prosjektet er utsatt, og at vi nok en gang risikerer at Oslopolitiet skal sabotere oslosyklistene?

[Edit]

/* Dette er en kommentar til Frode. Men jeg legger den inn her fordi det da er lettere å illustrere poenget. Jeg er enig i at det er misvisende å si “sykling mot enveiskjøring”.  Det er en omregulering slik at de er enveiskjørt for motorkjøretøy, men ikke for sykler. Poenget er at slike gater faktisk ikke er enveiskjørt. Den er enveiskjørt for motorkjøretøye, toveiskjørt for syklister. Det gjelder uavhengig av om det er merket eget sykkelfelt eller ikke. Det er mange gater som er toveiskjørt, selv om det ikke er plass. Schives gt på Frogner er ett eksempel. Skiltet “innkjøring forbudt” betyr nettopp det, det betyr ikke nødvendigvis enveiskjøring. Når det er skiltet som til høyre, så betyr det at det er innkjøring forbudt for andre kjøretøyer enn sykler. Det er ikke vanskelig.

Så kan man skilte som på det neste bildet (som er fra Paris), som forteller at gaten er toveiskjørt for syklister, enveiskjørt for andre. Heller ikke det er spesielt vanskelig. Så kan man skilte som på skiltet nede til venstre i kryssende gate. Det er heller ikke vanskelig å forstå. Det fungerer utmerket andre steder. Det er ingen grunn til å tro at det ikke skal fungere i Oslo også. Men Oslo har et politi som synes å være immune mot kunnskap, og som heller baserer sine avgjørelser på irrasjonell frykt og egne fordommer. */

Ingen offentlig oppgave å skaffe folk (gratis) parkeringsplass

De fleste tiltak for å gjøre Oslo til en trafikkmessig bedre by hindres av et problem: Parkering. Bilistene har okkupert omtrent alt tilgjengelig gateområde og en del andre områder for å hensette sine blikkbokser. Det er omtrent bare der parkering vil hindre biltrafikk har man restriksjoner (som i Dalsbergstien). For de som bestemmer i Oslo er folk viktigere jo større blikkboks de har, så at parkering hindrer syklister, det er helt greit for dem.

Skal Oslo, og andre norske byer, bli mer menneskevennlige nytter det ikke med noen vage løfter om sykkelfelt og satsing på kollektivtransport. Man må ta tak i hovedproblemet: Biltrafikken må reduseres. Trafikkarealer må omdipsoneres fra biltrafikk og (bil)parkering til andre formål. Oslo lider under en samferdselsbyråd som mener det ikke er grunn til å gjøre noe for å redusere biltrafikk, selv om Oslo drukner i biler og eksos. Da skjer det heller ikke noe.

Continue reading Ingen offentlig oppgave å skaffe folk (gratis) parkeringsplass