Fargeblinde syklister eller tallblinde journalister?

Oslosyklistene er gatens skrekk, skriver Aftenposten, og viser til at av litt over 200 bøter skrevet ut til syklister i 2010 ble 159 skrevet ut i Oslo. [Det er jeg som sykler på deres illustrasjonsbilde.] Hvis 200 av de anslagsvis 230.000 forenklede forelegg som som ble skrevet ut i 2010 [234.032 i 2009, jeg har ikke tall for 2010] var til syklister og resten til motoriserte trafikanter, da synes jeg ikke at tallet er spesielt høyt. Hvis syklistene får en promille av de forenklede foreligg kvalifiserer det i alle fall ikke til betegnelsen gatens skrekk. Men ikke alle journalister har så lett for det, særlig ikke når det kommer til tall. Når vi vet at politiet har målrettede aksjoner mot syklister er 159 forelegg til syklister i Oslo i løpet av et år veldig lite. (I den artikkelen det vises til sies det at det ble skrevet ut 164 forelegg til syklister på to dager, så det er noe her som ikke stemmer. Men det var dette med journalister og tall igjen …)

Mange av mine vurderinger av trafikk er basert på samme kilde som avdelingsdirektør Guro Ranes i Vegdirektoratet, hvilket vil si at jeg baserer meg på det jeg observerer der jeg tilfeldigvis måtte befinne meg. Noe som er i nærheten av vitenskapelig grunnlag har jeg ikke. Kan en avdelingsdirektør i Vegdirektoratet, så kan jeg.

Med dette forbeholdet: Jeg synes jeg langt oftere ser biler som kjører på rødt enn syklister som sykler på rødt. Men rødlyskjøringen er ulik. En bilist vil typisk gi gass på vei inn i krysset når han ser at lyset er i ferd med å skifte til gult. I stedet for å stoppe, slik han burde ha gjort, setter han opp farten og kjører gjennom krysset på rødt. Jeg har opplevd å bli tutet på, eller endog forbikjørt av utålmodige og fargeblinde bilister når jeg selv (i bil) har stanset på rødt lys. Kjører jeg i situasjoner som jeg selv synes er tvilsomme og i alle fall på grensen til at jeg burde ha stoppet, er det regelen mer enn unntaket at minst en bil til følger etter — og da har de definitivt rødt lys.

Heldigvis går det noen sekunder fra man får rødt en vei, til kryssende trafikk (inklusive fotgjengere) får grønt. Men jeg opplever relativt ofte at biler kommer på rødt lys så sent at fotgjengere og/eller kryssende trafikk allerede har fått grønt når rødlysbilisten kjører inn i krysset.

Den typiske rødlyssyklist opptrer anderledes, selv om det også av dem er folk prøver å komme over etter at lyset har skiftet til rødt. Etter mine observasjoner krysser den typiske rødlyssyklist etter først å ha forvisset seg om at det er klart. Sammenlignet med bilistenes rødlyskjøring er dette langt mindre farlig, og ikke minst langt mindre farlig for andre. Allerede dette er en god begrunnelse for at bøtesatsene er langt lavere for syklister enn for bilister. Det er bilister som dreper og skader andre i trafikken, det er ikke syklister.

Syklister skal selvfølgelig opptre hensynsfullt og følge trafikkreglene. Men i dag er trafikkreglene og ikke minst trafikkreguleringen  i Norge så til de grader utformet på bilens premisser at det som syklist kan være vanskelig å følge dem. Når jeg tvinges til å velge mellom lovlydighet og sikkerhet, da velger jeg sikkerhet. Derfor sykler jeg som regel mot enveiskjøring flere ganger daglig. Skulle politiet være ute med blokken, så vil dere garantert kunne lese om det.

Det er vanskelig å hevde at det er sikrere å sykle på rødt enn på grønt lys. Men jeg har faktisk møtt personer, som er langt mer forsiktige i trafikken enn hva jeg er, si at de foretrekker å krysse på rødt. De føler seg tryggere når de kan krysse når bilene har stoppet, enn om de skulle sykle på grønt og bli jaget av biler som kommer bakfra og vil over før lyset blir rødt. I en del land har man nettopp av denne grunn egne trafikklys for syklister, og syklene får grønt lys før bilene. Da får man det nødvendige forspranget gjennom krysset før starten går blant bilene.

Men det kan noen ganger oppleves som hensiktsmessig, greit og uproblematisk å sykle selv om lyset er rødt. Sykler jeg så selv på rødt? Det skjer ikke ofte. Men det hender at jeg sykler på rødt i fire ulike situasjoner.

1. Hvis jeg skal svinge til høyre og det ikke kommer trafikk fra venstre.

2. I T-kryss hvor det ikke er noen kryssende gate på min side.

3. Ved fotgjengerlys når det faktisk ikke er noen fotgjengere som skal krysse (f.eks. fordi de allerede har krysset).

Jeg stopper foreløpig her. Felles for disse tre situasjonene er at man også kan velge en lovlig variant: Man kan svinge opp på fortauet.

Et rødt lys betyr ikke at man ikke kan svinge til høyre på fortauet så lenge man ikke krysser noe kjørefelt. Det gjelder også for syklister.

I et T-kryss kan man også smette inn på fortauet og passere krysset der. Heller ikke her gjelder noe rødt lys så lenge man ikke krysser noen vei.

Også ved fotgjengerlys kan man svinge opp på fortauet før lyset, passere det røde lyset på fortauet for så å svinge ut i kjørebanen igjen når man har passert lyset og fotgjengerfeltet.

Hvis det faktisk er klart mener jeg det er bedre å sykle på rødt enn å velge den lovlige varianten via fortauet. For syklisten er det alltid en ekstra risiko når man skal forsere en fortauskant. Og er det fotgjengere på fortauet, men klart i kjørefeltet, da er det definitivt en dårligere løsning. Selv liker jeg ikke å sykle på fortau, og mener at syklister stort sett ikke har noe på fortauet å gjøre. Da man tillot sykling på fortau var det et eksempel på at man “løser” et problem ved å la de svakeste ta støyten, fremfor å gjøre noe med det reelle problemet. Men det er lov, og noen ganger velger jeg den lovlige løsningen fremfor den beste løsningen.

I flere land er det tillatt også for biler å svinge til høyer på rødt lys, forutsatt at det er klart. Jeg ser ingen grunn til at dette ikke skal gjelde for syklister, selv om det kanskje ikke bør tillates for biler. Jeg har merket meg at man i Sverige vurderer om det skal bli tillatt for syklister å svinge til høyre selv om lyset er rødt.

Jeg ser heller ikke noen grunn til at man ikke skal kunne sykle gjennom et T-kryss, selv om det er rødt lys. Jeg er noe mer tvilende til å krysse fotgjengerfelt. Hvis man som syklist er hensynsfull, er det helt uproblematisk. Men jeg er litt redd for at mange syklister ikke ville være så hensynsfulle som de burde være om noe slikt skulle bli tillatt. Jeg ser for meg syklister som på rødt lys tråkler seg gjennom en gruppe kryssende fotgjengere i litt for stor fart.

Det er i alle fall tre grunner til at det er langt mindre problematisk å tillate syklister å sykle på rødt, enn det er å tillate bilister å kjøre på rødt.

Den første er at syklister stort sett holder langt lavere fart enn bilister. I bytrafikk kan 20 km/t oppleves som ganske fort på sykkel. Jeg kan minne om Bergenspolitiet, som kunne fortelle om råsyklister som syklet “hele 22 km/t”. Sitter man i en bil føles det som om man sitter omtrent stille i den farten. Holder bilen og sykkelen samme fart, er bilens skadepotensiale langt større.

En syklist har langt bedre oversikt enn en bilist. En syklist har 360 grader fritt utsyn, uten dødvinkler og annet som hindrer utsynet. Syklisten sitter stort sett også høyere enn bilisten. Og lavere fart innebærer at man har bedre tid til å observere og til å reagere.

En sykkel tar mye mindre plass enn en bil. Med sykkel er det greit å passere bak en kryssende fotgjenger som bare har krysset deler av kjørefeltet. Det kan man ikke gjøre med bil. Når jeg kjører bil stopper jeg alltid for fotgjengere som skal krysse i fotgjengerfelt. Som syklist gjør jeg det nesten aldri fordi det ikke er nødvendig. Jeg krysser f.eks. bak dem. Jeg reduserer gjerne farten og markerer klart at jeg vil slippe dem over, men stopper ikke — annet enn hvis det er veldig mange fotgjengere som skal over. Slik kan man krysse uten å sjenere fotgjengere, uavhengig av farge på lyset. I Stockholm vurderer man nå å tillate sykling på rødt lys i en del situasjoner, og det prøves ut i noen byer i Frankrike.

I siviliserte sykkelland regulerer man gjerne sykkeltrafikk på syklisters premisser. Man har f.eks. egne trafikklys for syklister der dette er hensiktsmessig. Da er det mulig å gi grønt lys til syklister selv om det er rødt for biler, og man kan ha blinkende gult lys i stedet for rødt i de tre situasjonene som er nevnt ovenfor, der det er hensiktsmessig.

Så langt har jeg nevnt tre av fire grunner. Den siste har en annen karakter. Det synes som om det fortsatt er en del kryss hvor følere i veien registrerer trafikken og at lyset skifter etter trafikken. Problemet er at en del av disse ikke synes å registrere sykler.