Dette skulle ha vært en gledens dag for oslosyklister, men politiet har forsinket det hele

Etter planen skulle man i dag, 17. juni åpnes en forsøksordning med fire gater hvor det ville ha vært lov å sykle mot ellers enveiskjørte gater i Oslo. Feltene skulle markeres med rød farge slik at det blir mer synlig enn dagenes felt.  Jeg hadde skrevet ferdig en kommentar om at det endelig begynner å skje noe positivt for oslosyklistene, som lå klar til publisering i dag, 17. juni. Men det hele er utsatt. Jeg har ofte kritisert de som er ansvarlige i Oslo kommune. Men det er ikke Oslos planleggere og politikere som er synderne denne gangen. Det er politiet. Jeg har noen ganger tenkt på slagordet “sammen er vi aralditt” om FrP-byråd og Oslopolitiet: Ikke noe lar seg rikke.

Men så ble det hele utsatt, fordi Oslopolitiet fortsatt var skeptiske til å tillate sykling mot enveiskjøring. Dette har jeg kommentert tidligere. Kommentaren ble endret, med overskrift om Oslopolitiet som sykkelsabotører. I går kom det en gladmelding i Aften: Politiet har gitt seg, det blir sykkelfelt i gater som er enveiskjørt for motorkjøretøy.

Siden det er en diskusjon som har dukket opp noen ganger, så er det grunn til å presisere følgende: Det er ikke spørsmål om å sykle mot enveiskjøring. Poenget er at disse gatene blir regulert slik at det er enveiskjøring for motorkjøretøy, men toveistrafikk for sykler. De vil ganske enkelt ikke være enveiskjørt lenger. Politiets motstand har forsinket det hele. I følge Aften planlegges det nå start i august i stedet for 17. juni. Det er selvsagt dumt. Men det viktigste er at det skjer. I den store sammenhengen betyr ikke to måneder fra eller til så veldig mye. Vi får heller glede oss over at det skjer, fremfor å ergre oss over forsinkelsen.

Det er et prøveprosjekt som skal evalueres om to år, kan vi lese hos Samferdselsetaten:

“Tiltaket er et prøveprosjekt som skal evalueres ved at det gjøres en forundersøkelse i mai 2011 og en etterundersøkelse i september 2013.”

Det dette sannsynligvis kommer til å bety i praksis er at det i beste fall åpnes for sykling mot enveiskjøring i andre gater våren 2014, men mer sannsynlig 2015. Man skal samle inn data, disse skal analyseres, man skal konkludere og kanskje er politiet fortsatt skepsis.

Men om man nå lar det være et forsøk, så burde det uansett ha vært testet ut i langt større skala. Bilister må venne seg til at syklister kommer mot enveiskjøring. En slik tilvenning får man ikke om det bare skjer i fire gater. Det bør også testes ut i alle de boliggater hvor man har regulert enveiskjøring for å hindre at bilister bruker dem som snikveier. Mange av disse vil være utmerkede sykkelveier. Jeg kommer fortsatt til å sykle mot enveiskjøring i slike gater.

Fra eget nærområde kan jeg nevne at Schivesgt er toveiskjørt, selv om parkerte biler på begge sider gjør at det ikke er plass til dette. Går vi til en annen kant av byen ser vi det samme i deler av Hasleveien (hvor det riktignok bare er parkering på en side). Jeg nevner disse som eksempel på at også norske bilister faktisk klarer å ta hensyn til at det kan komme møtende trafikk og at man kanskje må finne en møteplass. Jeg har faktisk såpass tiltro til norske bilister tross alt, at jeg tror de vil klare å vende seg til at det kommer møtende syklister. Av egen erfaring kan jeg si at det fungerer ganske greit allerede nå, selv om jeg sykler ulovlig mot enveiskjøring. I smågater med liten trafikk er det ikke veldig påkrevd med eget sykkelfelt. I alle fall er det ikke så viktig at det er noen grunn til å utsette en det i påvente av oppmerking.

Det viktigste er likevel at en barriere er brutt. Da oppdager forhåpentligvis også Oslopolitiet at dette fungerer utmerket.