Oslos hovedsykkelveinett: For sent, for lite og for dårlig

[section_title title=For sent]

For sent

Siden 1977 har våre politikere lovet at det skulle bygges hovedsykkelveinett i alle norske byer. Det skulle være ferdig i 1985, sa man i 1977. Nå skriver vi 2011, og jeg vet ikke om noen norske byer ennå har noe som med en viss rimelighet kan kalles et hovedsykkelveinett. I Oslo har vi det i alle fall ikke. Men man andre steder har handlet og utviklet sykkelvennlige byer, har norske politikere stort sett bare pratet.

Byrådsleder Stian Berger Røsland har erkjent at Oslo har vært for dårlig når det gjelder tilrettelegging for sykkel. Det er ikke vanskelig å være enig med ham i det. Han har sagt at det bør være mulig å ferdigstille hovedsykkelveinettet innen 2012. Vi får nok ikke det. Til det går det fortsatt alt for sakte.

Likevel: Det er et og annet som kan tyde på at noe er i ferd med å skje, og Osloavdelingen til Syklistenes landsforening synes å være rimelig optimistiske. Det er lov å håpe, selv om det er vanskelig å tro. Skulle det nåværende byrådet klare å gjennomføre det meste av det mange før dem har lovet, så fortjener de ros for det. Personene kan ikke holdes ansvarlig for deres forgjengeres unnlatelsessynder. Men de partier de representerer bærer et tungt ansvar, derfor må de vise at det virkelig har skjedd en kursendring. På den annen side har ikke andre partier så mye å vise til heller.

Continue reading Oslos hovedsykkelveinett: For sent, for lite og for dårlig