Planlegges det ny sykkelskandale i Bjørvika?

Bjørvika står foran store forandringer. Det som i dag er alt for mange kjørefelt for biler skal bort — og erstattes med hva? For syklister er de planene som er lagt ut på Internett deprimerende lesing. Det samme Vegvesen som har stått for skandalen på Carl Berners plass, som fant det for godt ute forvarsel og uten tanker å stenge en viktig sykkeltrasé, er i ferd med nok en gang å vise at de er en samling blikkbokshoder som ikke tar sykkel seriøst.

Byutvikling og miljø, anføres som hovedbegrunnelser for planen. Inntil nylig tok jeg det som en selvfølge at miljø blant annet innebar tilrettelegging for sykkel. Men for de som styrer i Oslo er visst to trær i en gate med gjennomgangstrafikk nok til å gi den miljøstempel. De styrende oslopolitikerne har tømt begrepet “miljøgate” for ethvert miljøinnhold med sine “miljøgater” i Thor Olsens gt og på Sagene.

Continue reading Planlegges det ny sykkelskandale i Bjørvika?