Les vins du Tour de France 2011

Før fjorårets utgave av Tour de France bestemte jeg meg for å følge etappene og finne ut mer om hva slags vin og annet godt drikke som ble produsert langs touren. Det jeg fant delte jeg med andre på nettet — i alle fall på det verbale planet — i en serie blogginnlegg kalt Les vins du Tour de France. Vinen måtte hver enkelt skaffe seg selv.

Serien ga mersmak i mer enn en forstand.Da man gjorde etappene i Giro d’Italia 2011 kjent i oktober 2010 ble det også litt for fristende å benytte den muligheten til å blir bedre kjent med italiensk vin. Det resulterte i I Vini del Giro d’Italia 2011. Det var også en morsom og interessant reise.

Rekasjonene jeg fikk tyder på at også andre satte pris på serien. Så nå starter en ny Tour de France med mange nye viner og noen vi har smakt på før. Årets Tour har mange spennende og flotte etapper, men rent vinmessig kunne det nok ha vært bedre. Likevel, vi skal nok finne noe å ha i glasset, og kanskje litt å bite i også.

Også i år velger jeg å holde meg noen dager foran syklistene selv om det til tider ble litt forvirrende å holde styr på “dagens etappe” og “dagens vinetappe”. Men skulle noen — som meg — ønske å nyte et glass egnet drikke til touren, så må man få litt tid til forberedelser og nødvendige innkjøp.

Johan Kaggestad har sammen med Hans Petter Bakketeig skrevet boken “Røff guide til Tour de France 2011”. Her får man vite mye om det meste om årets Tour, sammen med trivia, historie, osv. Han skriver om det meste, bortsett fra vin og annet drikke — det får du her. Jeg har omtalt boken her. Hvis du ikke alt har boken: Løp og kjøp!

Mens vi venter på at årets tour skal starte kan vi gjenoppleve noen høydepunkter fra 2010 i Le Tour Will Arise – TDF Grande Finale Music Video, laget av Finn-Erik og Nils for TV2.

[vimeo]http://vimeo.com/13687440[/vimeo]

Le Tour Will Arise – TDF Grande Finale Music Video from Finn-Erik & Nils on Vimeo

Tour de France starter lørdag. Vi starter i morgen. God tour!

Vinatlas

Hvis man vil studere i detalj franske (klassifiserte) vinområder er Grand Atlas des vignobles de France uten tvil den beste boken. Det er det klart beste vinatlas jeg har sett. Men det dekker bare Frankrike og er på fransk. Det siste vil sikkert vil være en betydelig ulempe for enkelte.

Les vins du Tour de France 2011

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.