Er syklister rettsløse i trafikken? Oppsiktsvekkende dom fra Gulating.

Gulating lagmannsrett har frikjent en kvinne for å ha kjørt på en syklist og påført ham alvorlig hjerneskade, melder Stavanger Aftenblad. Jeg må ta det forbehold at jeg foreløpig kun kjenner saken gjennom avisomtalen. Jeg skulle gjerne hatt selve dommen, men den er etter det jeg kan se ikke på nettet. <edit> Jeg har lagt ut dommen her, men har ikke oppdatert innlegget etter at jeg fikk dommen </edit> Så jeg må ta det forbehold at saken er relativt korrekt gjengitt på kritiske punkter.

Ikke enhver trafikkulykke ender med straffansvar, heldigvis. Selv om man f.eks. ikke har overholdt sine vikeplikt, som i dette tilfellet, er ikke nødvendigvis uaktsomheten så grov at den pådrar straff. En ulykke kan være nettopp en ulykke, og selv om en har et juridisk (erstatnings)ansvar er straff i de fleste tilfeller ikke aktuelt. Jeg er ikke av de som mener at alle trafikkulykker med alvorlig personskade skal føre til straff. Jeg går også ut fra at syklisten har fått erstatning fra bilførerens forsikringsselskap, selv om avisartikkelen ikke sier noe om dette. Men jeg reagerer på denne frifinnelsen.

Continue reading Er syklister rettsløse i trafikken? Oppsiktsvekkende dom fra Gulating.

Les vins du Tour de France 2011: 1. etappe — lavvannssykling med enkel vin

1. etappe. Årets utgave av Tour de France starter med en vanlig etappe. Det er ikke prolog dette året. Etappen går fra Passage du Gois til Mont des Alouettes. Passage du Gois forbinder øya Noirmoutier med fastlandet. Passasjen er oversvømmet av tidevann to ganger i døgnet, men er tørrlagt ved lavvann. Skal man velge en slik vei kan ikke ha annet enn fellesstart — det ville fungere dårlig om de første eller siste startende i en tempoetappe (prolog) skulle risikere at veien var delvis oversvømt. En vei som oversvømmes et par ganger i døgnet kan bli glatt.

I 1999 syklet man Passage du Gois mot slutten av etappen. Glatt vei førte til en kjempekræsj som involverte en del favoritter. Du kan se noe av dette på Youtube.

Når man kommer inn på fastlandet dreier etappen sydover mot Saint-Gilles-Croix-de-Vie før den dreier østover og inn i landet, dreier mot syd-øst og vi kommer da inn i området Fiefs-Vendéens-Mareuil.

Continue reading Les vins du Tour de France 2011: 1. etappe — lavvannssykling med enkel vin