Er syklister rettsløse i trafikken? Oppsiktsvekkende dom fra Gulating.

Gulating lagmannsrett har frikjent en kvinne for å ha kjørt på en syklist og påført ham alvorlig hjerneskade, melder Stavanger Aftenblad. Jeg må ta det forbehold at jeg foreløpig kun kjenner saken gjennom avisomtalen. Jeg skulle gjerne hatt selve dommen, men den er etter det jeg kan se ikke på nettet. <edit> Jeg har lagt ut dommen her, men har ikke oppdatert innlegget etter at jeg fikk dommen </edit> Så jeg må ta det forbehold at saken er relativt korrekt gjengitt på kritiske punkter.

Ikke enhver trafikkulykke ender med straffansvar, heldigvis. Selv om man f.eks. ikke har overholdt sine vikeplikt, som i dette tilfellet, er ikke nødvendigvis uaktsomheten så grov at den pådrar straff. En ulykke kan være nettopp en ulykke, og selv om en har et juridisk (erstatnings)ansvar er straff i de fleste tilfeller ikke aktuelt. Jeg er ikke av de som mener at alle trafikkulykker med alvorlig personskade skal føre til straff. Jeg går også ut fra at syklisten har fått erstatning fra bilførerens forsikringsselskap, selv om avisartikkelen ikke sier noe om dette. Men jeg reagerer på denne frifinnelsen.

Aftenbladet beskriver hendelsesforløpet slik:

“I 07.30-tiden om morgenen tirsdag 17. november 2009 kom Sandnes-kvinnen kjørende opp fra Kvellurvegen. Det var mørkt og regnet kraftig. Idet hun svingte til venstre ut på Jærveien kolliderte hun med syklisten Helge Lone. Jærveien var forkjørsvei og kvinnen hadde vikeplikt.”

Det var med andre ord ingen tvil om at føreren av bilen hadde vikeplikt og at hun ikke overholdt denne.

Det står at syklisten hadde lykt både på sykkelen og hjelmen, at han hadde fluoriserende jakke og refleks (det står ikke hva slags refleks). Avisen siterer følgende fra dommen:

“På grunn av avstanden kunne lysene på sykkel og hjelm, under de rådende forhold, for tiltalte fremstå som billys fra den biltrafikken som kom imot henne. Avstanden og med mørke og regn, gjorde det ikke mulig å skille ut sykkelen som eget objekt. Det behøver i denne sammenheng ikke hatt betydning at fornærmede hadde fluoriserende jakke og refleks. Begge deler er avhengig av at fornærmede fikk lys på seg. Selv om det skjedde, ville også dette være lys som kunne oppfattes som en del av billysene,”

Når det for en syklist ikke er godt nok med to lykter, fluoriserende klær og refleks, hva skal man da ha for å bli sett? Som sagt er jeg prisgitt Aftenbladets gjengivelse av dommen. Men hvis det var så dårlig sikt, stiller ikke det også ekstra krav til bilistens aktsomhet? Man ser noen lys som kanskje kan se ut som noe annet enn det det er, bør man ikke bilisten med så dårlig sikt forvisse seg om at det virkelig er klart? En bilist skal f.eks. være forberedt på at det kan komme en syklist og de skal selvsagt vite at vikeplikten også gjelder i forhold til dem.

Avisens referat er uklart og upresist på et viktig punkt. De skriver at tingretten mente at bilisten opptrådte grovt uaktsomt, men viser senere til at hun var tiltalt etter bestemmelser hvor vanlig uaktsomhet er tilstrekkelig. Det skal en del til før uaktsomheten regnes som grov, og det kan godt hende at det ikke ville være riktig å konkludere med grov uaktsomhet i denne saken. Det har jeg ikke noen mening om, til det vet jeg ikke nok. Men at det ikke en gang er vanlig uaktsomt, det er det vanskelig å akseptere. Det betyr at at syklister nærmest er rettsløse i trafikken, også når de i utgangspunktet har retten på sin side.