Les vins du Tour de France 2011: 3. etappe — friskt og lett i Muscadet

I dag star­ter syk­lis­te­ne med førs­te etap­pe i årets Tour de Fran­ce. Vi krys­ser fing­re­ne for Thor Hus­hovd! Vi hol­der oss i dis­trik­tet og har gjort klar en Cré­mant de Loire, om det skul­le bli grunn til å fei­re. Og vi skal nok fin­ne et påskudd til å drik­ke den selv om det ikke blir norsk seier.

Men vi har alle­re­de kom­met til tred­je etap­pe, som star­ter i Olon­ne-sur-Mer og går nord­over til Redon. Den­ne etap­pen er flat og er førs­te mulig­het for de vir­ke­li­ge sprin­ter­ne. Mark Caven­dish er sole­klar favo­ritt her.

Vi har til nå gått i ring innen­for Ven­dée, og etap­pen går først gjen­nom Brem-sur-Mer. Men vi valg­te å ta for oss Brem-sur-Mer da vi så på førs­te etappe.

På vei nord­over skal syk­lis­te­ne gjen­nom Nan­ta­is. Det­te er områ­det for pro­duk­sjon av Mus­ca­det. Mus­ca­det er en lett og frisk som­mer­vin som pas­ser ypper­lig til sjø­ma­ten fra områ­det utenfor.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 3. etap­pe — friskt og lett i Mus­ca­det