Les vins du Tour de France 2011: 17. etappe — Girosyklistene krysser sitt spor

Som ven­tet vant Mark Caven­dish gårs­da­gens etap­pe. Det var den førs­te av dage­ne hvor vi opp­lev­de Tour de Fran­ce live. Det betyr i prak­sis at man får med seg mye av sir­ku­set, men ikke så vel­dig mye av rit­tet. Skal man skje hva som skjer må man se på TV, skal man opp­le­ve stem­nin­gen må man være på ste­det. Med “Back sta­ge pass” hos TV2 kun­ne vi i alle fall et styk­ke på vei få en “ja takk, beg­ge deler” løs­ning. Og vi fikk hilst på gam­le kjen­te i TV2-teamet.

I dag skal ryt­ter­ne ha en vel­for­tjent hvile­dag, og jeg skal ikke spe­ku­le­re i hvor­dan hvile­da­gen kom­mer til å for­lø­pe. Så spe­ku­la­sjo­ner får ven­te til i mor­gen. I dag nøy­er vi oss med vinen, selv om vi nå er uten­for de vik­tigs­te vinområdene.

17. etap­pe går fra Gap til Pine­rolo. Det­te er etap­pen hvor Tour de Fran­ce møter Giro d’I­ta­lia. Etap­pen star­ter i Frank­ri­ke, men går inn i Ita­lia. Dagens etap­pe møter 20 etap­pe fra årets Giro d’I­ta­lia i Sestri­ere.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 17. etap­pe — Giro­syk­lis­te­ne krys­ser sitt spor