Les vins du Tour de France 2011: 18. etappe — noen ukjente vinskatter i Pinerolo

I dag er det på ‘an igjen for syk­lis­te­ne. De skal ut på en 162,5 km etap­pe som går jevnt opp­over, har en andre­ka­te­go­ri på slut­ten før det hele avslut­tes med 11 km utfor­kjø­ring. Kan­skje kan det være en etap­pe som kan pas­se både Thor Hus­hovd og Edvald Boa­sson Hagen. Men de to nors­ke del­ta­ger­ne har alle­re­de pres­tert mer enn hva man med rime­lig­het kan ven­te, så vi har ikke lov til å bli skuf­fet om de hol­der seg i bak­grun­nen fram til Paris. Phi­lip­pe Gil­bert har ennå ikke gitt opp jak­ten på den grøn­ne trøy­en. Han kan også være en som sat­ser her. Jeg vil tro at Mark Caven­dish vil ha pro­ble­mer med å føl­ge her, men man vet ald­ri. Man­ge hus­ker 19. etap­pe i 2009 til Aubeans, som har en del til fel­les med den­ne. Der tau­et laget Caven­dish over top­pe­ne, og han vant spurten.

Det bør også være gans­ke gode mulig­he­ter for at et ufar­lig brudd kan gå inn. Kan­skje kan FDJ ende­lig lyk­kes med et av sine utal­li­ge brudd­for­søk. Med mind­re Gil­bert og/eller Rojas sit­ter i brud­det vil nep­pe noen være inter­es­sert i å kjø­re sær­lig hardt for å hen­te det inn. Da vil nok HTC kjø­re for å hind­re at dis­se får for man­ge poeng.

For sam­men­lag­tryt­ter­ne er dagens etap­pe en opp­kjø­ring til den etap­pen vi skal til, som er den førs­te av to meget kre­ven­de alpe­etap­per. 18. etap­pe går fra Pine­rolo i Ita­lia til­ba­ke til Frank­ri­ke og opp på Gali­bi­er Ser­re-Che­va­li­er. Tre høy­ka­te­gori­fjell, men avslut­ning på det sis­te av dem — det blir knallhardt.

Det er ikke så mye mer vin på vei ut fra Pine­rolo enn det var på vei inn, og det blir ikke bed­re når vi kom­mer inn i fransk høy­fjell. Der­for må vi pro­sjo­ne­re ut, og vi har spart vinen fra Pine­rolo-områ­det, Pine­role­se, til i dag.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 18. etap­pe — noen ukjen­te vin­skat­ter i Pine­rolo