Les vins du Tour de France 2011: 19. etappe — heftige fjell, ost og frisk vin

Jeg skrev i går at den etap­pen pas­set godt for Thor Hus­hovd og Edvald Boa­sson Hagen. Men jeg prøv­de å skru ned for­vent­nin­ge­ne. Så går de hen og vin­ner dob­belt! Det er all­tid mor­somt når nord­menn vin­ner. Men jeg synes måte Thor Hus­hovd har vun­net på i år er sti­li­ge­re og råere enn det vi har sett før. Jeg synes det er en flot­te­re måte å vin­ne på når man kjø­rer fra alle de and­re, enn når man er ras­kest på de sis­te 100 meter­ne og kom­mer i mål et halvt syk­kel­hjul foran de and­re. Jeg er spent på hva L’Equi­pe har fun­net på i dag! Det er bra jeg kjøp­te en kas­se champag­ne i for­gårs. Thor og Edvalds inn­sats i Tour de Fran­ce har ført til en dra­ma­tisk økning i champagneforbruket.

Den etap­pen de skal syk­le i dag er også en hvor gode utfor­skjø­re­re som Thor Hus­hovd og Edvald Boa­sson Hagen bør kun­ne ha en for­del. Men det er uri­me­lig å ven­te at de skal kla­re det enda en gang. Andy Schleck vis­te at han ikke har noen for­del med mye utfor. Han tap­te 1.09 til Cadel Evans og 1.06 til Alber­to Con­ta­dor, og nes­ten alt det­te tap­te han på 11 km utfor­kjø­ring. I dag er det 46+8 km utfor­kjø­ring fra den høy­es­te top­pen. Jeg ser for meg at Alber­to Con­ta­dor vil angri­pe opp mot Sestriè­res og sat­se alt på å få et for­sprang i den 46 km lan­ge utfor­kjø­rin­gen som følger.

Vi skal fram til den sis­te sto­re prø­vel­sen for de fles­te i fel­tet. 19. etap­pe går fra Moda­ne til Alpe‑d’Huez. Det­te er klat­rer­nes sis­te sjan­se til å posi­sjo­ne­re seg. Col du Tele­graphe, Col du Gali­bi­er og avslut­ning på Alpe d’Huez. Etap­pen er kort, 109 km, men det betyr vel bare desto har­de­re kjør fra start. Men en så hard fjell­e­tap­pe har ikke mye vin å by på. (Nes­te gang det kunn­gjø­res avslut­ning på Alpe d’Huez book­er jeg hotell på sekundet! )

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 19. etap­pe — hef­ti­ge fjell, ost og frisk vin