Les vins du Tour de France 2011: 21. etappe — champagne comme toujours, eller hva med en kopp te?

På en måte lyk­tes Movis­tar nes­ten med sin plan om å kjø­re så hardt at Mark Caven­dish uten­for tids­gren­sen. Mark Caven­dish var to minut­ter for sent ute og Movis­tars Jose Joaquin Roajs var godt innen­for. Skjønt det ble ikke kjørt så vel­dig hardt, i alle fall ikke vel­dig fort. Arran­gø­ren set­ter opp tre tids­skje­ma­er for hver etap­pe. For gårs­da­gens etap­pe var det bereg­net ut fra gjen­nom­snitts­fart på 38, 36 og 34 km/t. Andy Schleck bruk­te nes­ten 14 minut­ter mer enn det lang­soms­te av dis­se skje­ma­ene. Og det var ikke Movis­tar som sat­te tem­po­et. Jeg had­de inn­trykk av at det var mye vind, som gjor­de at far­ten var rela­tivt lav.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2011: 21. etap­pe — champag­ne com­me tou­jours, eller hva med en kopp te?