Vil du at Oslo fortsatt skal kveles av biler? Da bør du stemme FrP eller H

Jeg har aldri hørt maken til tøv, sier byråd Jøran Kallmyr (FrP) til tanken om å gjøre Oslo fritt for privatbiler innenfor Ring 1, i følge Aftenposten. Jeg kan for så vidt hjelpe Jøran Kallmyr med å finne langt mer tøvete uttalelser om trafikken i Oslo, som f.eks. denne:

“«Jeg mener at arbei­det med å bedre frem­kom­me­lig­he­ten for bil­tra­fik­ken har vært for lavt prio­ri­tert i mange år»,

(…)

– Man fin­ner gode løs­nin­ger for kol­lek­tiv­tra­fik­ken og syk­lis­ter, mens det er blitt for mye fokus på å strupe biltrafikken.”

Det er en fersk samferdselsbyråd, Jøran Kallmyr, som sier dette til Aften 16. september 2009. Han syntes åpenbart at det var ille at han i sin skinnende Audi måtte sto i kø ved Olav Kyrres plass.

Oslo kveles av biler. Men FrP (og H?) mener det ikke er nødvendig med tiltak for å begrense biltrafikken. Når samferdselsbyråden ikke en gang har forstått at det er mulig å komme seg på kino og teater uten privatbil, er det lett å forstå at det blir som det blir. FrP er vel også de siste som fortsatt tror på at man kan bygge seg ut av problemene ved å bruke enda mer areal til veier og parkeringsplasser.

Continue reading Vil du at Oslo fortsatt skal kveles av biler? Da bør du stemme FrP eller H

Opphavsrett podcast del 2: Verksbegrepet

Dette er første del med litt substans. Det er en gjennomgang av det helt grunnleggende begrepet i opphavsretten: Hva er et åndsverk?

For å abon­nere på serien, klikk på http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml eller kopier http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml inn i din RSS-leser. Serien er nå også tilgjengelig i iTunes http://itunes.apple.com/no/podcast/id460363260

[Opphavsrett podcast]

Åpen dag i Bjørvika, for dårlig, Statens vegvesen!

Søndag var det åpen dag i Bjørvika. Blant annet skulle Statens Vegvesen presentere vegutbyggingen. Min viktigste grunn til å dra var for å få mer informasjon om sykkelveiutbyggingen i området. Det som er presentert på nettet har mange svakheter. Men Oslos sykkelgeneral, Erik Øimoen, sa nylig på et møte i Syklistenes Landsforenings Oslo-avdeling at det ville bli veldig bra i Bjørvika, men var ikke særlig konkret.  Jeg ville har mer oppdatert informasjon og gjerne mer detaljer.

Det var en gedigen skuffelse. På Vegvesenets informasjonssenter var det noen plakater, bilder og modeller. I et hjørne var det en plakat som sa at det skulle bli veldig gode forhold for syklister og fotgjengere. Men det sa de om Carl Berners plass også, så vi tror ikke på slike påstander fra Vegvesenet. Vi vil ha konkret informasjon. På plakatene var det bilder av bilveier, gjerne med seks kjørefelt. Det var ikke en meter sykkelvei og ingen sykler, så vidt jeg kunne se.

Tre personer skulle informere besøkende. Jeg spurte om hva slags sykkelplaner som foreligger. Ingen av dem kunne si noe konkret svar. Det sier mye om Vegvesenet og dets prioriteringer, og det som sies er ikke bra. Det er fortsatt et Statens bilvegvesen. Sykkel tas fortsatt ikke seriøst. Det bør være like selvsagt med konkrete planer for sykkel som for annen trafikk. Sykkelveier må planlegges som en integrert del av trafikkløsningen som tas med helt fra start. Det kan ikke være noe man slenger på til slutt.

Jeg prøvesyklet også den nye Nordenga bro. Jeg spurte de som skulle innformere og delte ut brosyjrer om det skulle være separate sykkelfelt og fortau. Ingen kunne svare. På sjøsiden er vegløsningene ikke ferdige. Påsyklingsampene, som er lagt som hårnåler for at de ikke skal bli for bratte, var i smaleste laget. Her blir det vanskelig å få adskilt sykkelfelt og fortau, noe som bør være en selvfølge for slike prosjekter. Blandet gang- og sykkelvei er noe som bare fungerer i hodet på folk som selv ikke sykler. Selve bruspennet var bredere, så der bør det være mulig. Men på siden mot Schweigaardsgate så vi igjen Vegvesenets prioriteringer: Det var laget nye bilveger for trafikk over broen, men sykkelveien bare forsvant i intet på den siden.

Vegvesenet har fortsatt langt igjen før de virkelig tar sykkel på alvor. Alle deres prosjekter må følges nøye. Vi kan ikke tro på at de selv finner fram til gode sykkelløsninger.

Statens vegvesen skuffet stort under åpen dag i Bjørvika!

 

Minner fra New York i uvær

Orkanen “Irene” nærmer seg New York. Bildene av en klissvåt Anders Tvegård på Dagsrevyen får meg til å tenke tilbake på en gang jeg opplevde uvær i New York. Det er en god del år siden — jeg husker ikke hvor mange. Den gangen var New York bare i utkanten av en orkan som traff lenger syd. Når orkanen nå treffer New York direkte, blir det sikkert mye verre.

Det var siste dagen og jeg skulle hjem. Jeg skulle fly hjem med SAS kl 19.35, om jeg husker rett. Siste post på programmet var litt shopping. Jeg kjøper bl.a. alltid sko når jeg er i USA. For oss som har en fot som er litt bredere enn det som er standard er det vrient å få sko i Norge. Det var en befrielse første gang jeg var i USA, og mannen i skobutikken også målte fotens bredde før han fant fram sko. Det var antageligvis første gang jeg fikk sko som ikke føltes trange. Så det er meldingen til norsk skobransje: Siden den gang har jeg nesten ikke kjøpt sko i Norge. Jeg fyller opp når jeg er i USA. At de også er billigere er en bonus, men ikke det viktigste.

Det regnet. Jeg kan ikke huske å ha opplevd like kraftig regn, verken før eller siden. Det blåste også, så om jeg hadde hatt paraply ville den ikke ha vært til noen hjelp. Før jeg kunne kjøpe sko, måtte jeg kjøpe noe par sokker. De jeg hadde på var så gjennomvåte at jeg ikke kunne prøve sko med dem. Jeg kjøpte vel noen bukser og skjorter også, for å få på meg noe tørt før jeg skulle fly hjem. Alt jeg hadde på var gjennomvått.

Continue reading Minner fra New York i uvær

Podcast – Opphavsrett: Del 1 – innledning

Dette er første del av en serie podcasts om opphavsrett. Serien er laget som en innføring også for folk uten juridisk bakgrunn. (Jeg merker meg at jeg i innledningen lovet en mer omfattende serie senere — det er kanskje for optimistisk).

For å abonnere på serien, klikk på http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml eller kopier http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml inn i din RSS-leser. (Kommer også i iTunes).

Link til serien: http://www.torvund.net/index.php?page=podcast-opphavsrett

[Opphavsrett podcast]

 

Gi Oslotrikken en fremtid!

Kan spøke for trikken i Oslo, kunne NRK-østlandssendingen melde for en tid tilbake. Jeg tenkte å la min kommentar ligge til etter sommerferien. Men så fikk vi annet å tenkte på en trikk. Nå er det på tide å vende tilbake til dette.

Byrådsleder Stian Berger Røsland forsikrer at Oslo fortsatt skal være en trikkeby. Men reglene krever at man må utrede alternativer, sier Røsland. Det er ganske underlig om man må bruke masse penger på å utrede alternativer som man alt i utgangspunktet har forkastet, om vi skal tro det han sier. Men byrådet har ikke alt for mye troverdighet i denne saken. Til det har det vært alt for mye fram og tilbake gjennom mange år.

Staten, og dermed regjeringer i diverse farger, bærer også et tungt ansvar. De steder hvor folk bor blir sett på som områder som skal tappes for ressurser, som kan overføres til “distrikter” hvor folk ikke bor. Hvis våre rikspolitikere også hadde vært opptatt av å utvikle det området hvor 1/4 av befolkningen bor og Oslo hadde fått beholde “kommuneskatten” (det er ikke kommuneskatt når staten tar svært mye av den), så hadde Oslo vært i stand til å løse oppgavene på en langt bedre måte. Men det er ikke tema her, derfor utdypes dette ikke ut over denne påminnelsen.

Trikk, bybane, light rail, tramway — kall det hva du vil — er fremtidsrettet transport for byer av en viss størrelse. I mange byer satses det stort på trikk, og mitt inntrykk er at det er stor suksess alle steder. Men det må være en moderne trikk. Første betingelse er at trikken kommer fram, og det betyr at den må ha egne traséer. En trikk som står fast i bilkø er ikke særlig effektiv og ikke spesielt attraktiv.

Continue reading Gi Oslotrikken en fremtid!

Geocaching og sykkeltrim — en god kombinasjon

De som har lest noe på denne bloggen kan ikke ha unngått å se at jeg er opptatt av sykkel. Noen, men neppe like mange, vil også ha sett at jeg er en kanskje litt over middels ivrig geocacher. Alle vet hva en sykkel er. Geocaching er ikke like kjent. Jeg har skrevet om det tidligere. Men kortversjonen er at man finner “cacher” eller “turbokser” som andre har lagt ut. Cachene publiseres på nettet, og man leter seg fram ved hjelp av en GPS.

Når jeg drar ut for å lete etter cacher bruker jeg ofte sykkel. Noe av det jeg liker med geocaching er at gode cacher tar oss til interessante steder vi ellers ikke ville ha oppsøkt. Og man lærer gjerne litt om en historie som gjør dette stedet interessant, eller kanskje er det et flott utsiktspunkt — eller noe helt annet. Jeg har vært mange steder i Oslo, også i eget nærmiljø, hvor jeg ikke hadde vært før, fordi noen har plassert en cache der. Man opplever mye mer om man beveger seg rundt på sykkel enn i bil. En cahetur på sykkel kan fort bli 20-40 km, og det er litt trim i det. Men man kan også legge inn noen litt mer målrettede treningsøkter.

Continue reading Geocaching og sykkeltrim — en god kombinasjon

Noen som slår Moss Turbiler i bøllete bussparkering?

Fredag 12 august var jeg ute på en liten treningstur på sykkel oppover Holmenkollåsen. I Holmenkollveien, rett ved Besserud stasjon sto denne bussen fra Moss Turbiler parkert. Det er et uoversiktlig sted. Det er bare fortau på den ene siden.  Bussen fra Moss Turbiler var parkert slik at den fullstendig blokkerte fortauet. Mens jeg var der måtte en mann med barnevogn ut i kjørebanen for å passere den grovt feilparkerte bussen.

Det er ingen tilrettelegging for sykkel, og noen syklister vil gjerne velge fortauet når det går sakte i motbakke. Hvis en syklist skulle ha valgt å sykle på fortauet måtte vedkommende enten ha krysset veien på et sted med dårlig oversikt, eller passert bussen i kjørefeltet mot kjøreretningen — fortsatt på et sted med dårlig oversikt.

Bussen var forlatt. Dette første bildet tok jeg da jeg var på vei oppover, og tidsstemplingen på bildefilen viser at klokken var 16.53. Da jeg var på vei ned igjen en halv time senere, sto bussen der fortsatt. Det neste bildet er tatt kl. 17.24. Continue reading Noen som slår Moss Turbiler i bøllete bussparkering?

Hvem vil stå fram med sin svakhet og sine nederlag?

For et par dager siden skrev jeg om anonyme nettdebatter. Marias metode hadde en tankevekkende kommentar som ikke har sluppet taket. Hun har også selv skrevet tankevekkende om temaet.

Det er viktig å høre mestringshistorier. Men skal vi lære av andres erfaring og forstå deres situasjon må vi også vite noe om hva som gikk galt og hvordan det skjedde. Men det er ikke sine nederlag folk så gjerne forteller om under fullt navn.

To historier flyter til overflaten. En gruppe studenter fra Juss-Buss og JURK hadde laget filmen Gjeld under soning. Den tar opp på mange måter trivielle spørsmål som probelemer med å betale sine lån, husleie, inkassotrusler osv. Men det er saker som blir langt vanskeligere når man sitter inne og soner en dom, enn for oss som er ute i det fri. Filmen ble lansert på et arrangemenet i Ragnar Frisch Auditorium, et lokale vi som som har levd noen år kanskje kjenner best som Ullevål kino. Justisminister Knut Storberget var en av de som holdt innledning, og jeg hadde sagt ja til å lede det hele.

Continue reading Hvem vil stå fram med sin svakhet og sine nederlag?