Podcast — Opphavsrett: Del 1 — innledning

Det­te er førs­te del av en serie podcasts om opp­havs­rett. Seri­en er laget som en inn­fø­ring også for folk uten juri­disk bak­grunn. (Jeg mer­ker meg at jeg i inn­led­nin­gen lovet en mer omfat­ten­de serie sene­re — det er kan­skje for optimistisk).

For å abon­ne­re på seri­en, klikk på http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml eller kopi­er http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml inn i din RSS-leser. (Kom­mer også i iTunes).

Link til seri­en: http://www.torvund.net/index.php?page=podcast-opphavsrett

[Opp­havs­rett podcast]