Opphavsrett podcast del 2: Verksbegrepet

Det­te er førs­te del med litt sub­stans. Det er en gjen­nom­gang av det helt grunn­leg­gen­de begre­pet i opp­havs­ret­ten: Hva er et åndsverk?

For å abon­nere på seri­en, klikk på http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml eller kopi­er http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml inn i din RSS-leser. Seri­en er nå også til­gjen­ge­lig i iTu­nes http://itunes.apple.com/no/podcast/id460363260

[Opp­havs­rett podcast]