Vil du at Oslo fortsatt skal kveles av biler? Da bør du stemme FrP eller H

Jeg har aldri hørt maken til tøv, sier byråd Jøran Kallmyr (FrP) til tanken om å gjøre Oslo fritt for privatbiler innenfor Ring 1, i følge Aftenposten. Jeg kan for så vidt hjelpe Jøran Kallmyr med å finne langt mer tøvete uttalelser om trafikken i Oslo, som f.eks. denne:

“«Jeg mener at arbei­det med å bedre frem­kom­me­lig­he­ten for bil­tra­fik­ken har vært for lavt prio­ri­tert i mange år»,

(…)

– Man fin­ner gode løs­nin­ger for kol­lek­tiv­tra­fik­ken og syk­lis­ter, mens det er blitt for mye fokus på å strupe biltrafikken.”

Det er en fersk samferdselsbyråd, Jøran Kallmyr, som sier dette til Aften 16. september 2009. Han syntes åpenbart at det var ille at han i sin skinnende Audi måtte sto i kø ved Olav Kyrres plass.

Oslo kveles av biler. Men FrP (og H?) mener det ikke er nødvendig med tiltak for å begrense biltrafikken. Når samferdselsbyråden ikke en gang har forstått at det er mulig å komme seg på kino og teater uten privatbil, er det lett å forstå at det blir som det blir. FrP er vel også de siste som fortsatt tror på at man kan bygge seg ut av problemene ved å bruke enda mer areal til veier og parkeringsplasser.

Continue reading Vil du at Oslo fortsatt skal kveles av biler? Da bør du stemme FrP eller H