Opphavsrett podcast del 3: Opphavsmannens beføyelser

Opp­havs­man­nen har to hoved­grup­per av beføy­el­ser: Øko­no­mis­ke og ide­el­le ret­tig­he­ter. De øko­no­mis­ke består av ene­rett til eksemp­lar­frem­stil­ling og til å gjø­re ver­ket til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten. De ide­el­le er rett til navn­gi­vel­se og respektrett.

For å abon­nere på seri­en, klikk på http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml eller kopi­er http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml inn i din RSS-leser. Seri­en er nå også til­gjen­ge­lig i iTu­nes http://itunes.apple.com/no/podcast/id460363260

[Opp­havs­rett podcast]

Print Friendly, PDF & Email