Opphavsrett podcast del 3: Opphavsmannens beføyelser

Opphavsmannen har to hovedgrupper av beføyelser: Økonomiske og ideelle rettigheter. De økonomiske består av enerett til eksemplarfremstilling og til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten. De ideelle er rett til navngivelse og respektrett.

For å abon­nere på serien, klikk på http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml eller kopier http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml inn i din RSS-leser. Serien er nå også til­gjen­ge­lig i iTu­nes http://itunes.apple.com/no/podcast/id460363260

[Opphavsrett podcast]