Da er årets julekalender 2011 på plass

Tra­di­sjo­nen tro består årets jule­ka­len­der av 24 flas­ker jule­øl. Det­te er inn­hol­det i årets kalender:

Fra venst­re:

Her­s­lev Bryg­hus Juleøl
Nøg­ne Ø God Jul
Aass Jule­øl Premium
Nøg­ne Ø Under­lig Jul
Rise Jule­a­le
Brew Dog San­ta Paws
Gau­loi­se Christmas
Borg juleøl
Aass jule­øl
Ring­nes julebokk
Nøg­ne Ø Under­lig Jul (nr 2)
CB juleøl
Jacob­sen Gol­de Naked Chris­t­mas Ale
Fred­rik­stad juleøl
Nøg­ne Ø God Jul
Han­sa juleøl
Ring­nes juleøl
Ægir jule­brygg
Erdin­ger Weissbrau
Berent­sens Brygg­hus Stel­li­ger Divum Juleøl
Midt­fyns Jule Ale
Bernt­sens juleavec
Berent­sen julefnugg
Anchor Chris­t­mas

Alle er kjøpt hos Vin­mono­po­let. Men ikke alle er lis­tet på deres nett­si­der. Jeg har ennå ikke bestemt i hvil­ken rekke­føl­ge luke­ne skal åpnes. Men det vil nok være klart innen 1. desember

Print Friendly, PDF & Email