Da er årets julekalender 2011 på plass

Tra­di­sjo­nen tro består årets jule­ka­len­der av 24 flas­ker jule­øl. Det­te er inn­hol­det i årets kalen­der:

Fra venst­re:

Her­s­lev Bryg­hus Jule­øl
Nøg­ne Ø God Jul
Aass Jule­øl Pre­mi­um
Nøg­ne Ø Under­lig Jul
Rise Jule­a­le
Brew Dog San­ta Paws
Gau­loi­se Chris­t­mas
Borg jule­øl
Aass jule­øl
Ring­nes jule­bokk
Nøg­ne Ø Under­lig Jul (nr 2)
CB jule­øl
Jacob­sen Gol­de Naked Chris­t­mas Ale
Fred­rik­stad jule­øl
Nøg­ne Ø God Jul
Han­sa jule­øl
Ring­nes jule­øl
Ægir jule­brygg
Erdin­ger Weiss­brau
Berent­sens Brygg­hus Stel­li­ger Divum Jule­øl
Midt­fyns Jule Ale
Bernt­sens jule­avec
Berent­sen jule­fnugg
Anchor Chris­t­mas

Alle er kjøpt hos Vin­mono­po­let. Men ikke alle er lis­tet på deres nett­si­der. Jeg har ennå ikke bestemt i hvil­ken rekke­føl­ge luke­ne skal åpnes. Men det vil nok være klart innen 1. desem­ber

Print Friendly, PDF & Email