Selvsagt skal politikere ha etterlønn!

“Politikertopper har tjent hundretusener på gullkantet etterlønn” skriver VG, en sak som gjengis og følges opp av NRK Østlandssendingen. Det dreier som en lønn i tre måneder etter at man går av som heltidspolitiker i Oslo. Alle har krav på lønn i en “oppsigelsestid”. Selvfølgelig skal politikerne ha tilsvarende. Det er politikerhets å kritisere en slik ordning.

En politiker må være forberedt på å måtte gå på dagen, men skal likevel stå på i sin politikerjobb til siste dag på jobb. Når man går inn i en valgkamp er målet å bli valgt. Noen taper. En byråd, statsråd, stortingsrepresentant og andre skal være opptatt av å gjøre sin jobb til den dag de går av. Man skal ikke bruke denne tiden til å planlegge sitt liv etter politikken, søke andre jobber, osv. Det får man gjøre når man er ute av aktiv politikk.

Jeg synes ærlig talt at politikere godt kan ha en etterlønn i mer enn tre måneder. Det gjelder både rikspolitikere og lokale heltidspolitikere. Når man står der dagen etter at regjering eller byråd er kastet, eller man er vraket av velgerne, da skal man ikke stå på bar bakke. Den som har brukt all sin energi på å bli gjenvalgt og så blir vraket, må stake ut en ny kurs for livet sitt. Man skal ha en viss tid til å tenke seg om, finne ut hva man vil, hvilke muligheter man har, osv.

Continue reading Selvsagt skal politikere ha etterlønn!