Består Venstre og Ola Elvestuen sykkelprøven?

Mange av oss hadde og har store forventninger til Venstres Ola Elvestuen som byråd for samferdsel i Oslo. Vi ventet selvfølgelig ikke resultater med en gang. Det tar tid å få synlige resultater. Men nå kommer de sakene hvor vi venter å se en kursendring.

I byrådserklæringen til det nåværende byrådet står det på s 13-13 at man skal sørge for bedre vintervedlikehold. Det er dessverre bare å konstatere at her strøk Venstre og Ola Elvestuen på den første prøven. Da snøen falt i Oslo var ryddingen av sykkelfelt akkurat like dårlig som under det forrige byrådet. Det vil si at sykkelfeltene ikke ble ryddet for snø. Det er liten hjelp i å se bedre vintervedlikehold i byrådserklæringen så lenge vi ikke ser noe til det i gatene.

Continue reading Består Venstre og Ola Elvestuen sykkelprøven?