Består Venstre og Ola Elvestuen sykkelprøven?

Mange av oss hadde og har store forventninger til Venstres Ola Elvestuen som byråd for samferdsel i Oslo. Vi ventet selvfølgelig ikke resultater med en gang. Det tar tid å få synlige resultater. Men nå kommer de sakene hvor vi venter å se en kursendring.

I byrådserklæringen til det nåværende byrådet står det på s 13-13 at man skal sørge for bedre vintervedlikehold. Det er dessverre bare å konstatere at her strøk Venstre og Ola Elvestuen på den første prøven. Da snøen falt i Oslo var ryddingen av sykkelfelt akkurat like dårlig som under det forrige byrådet. Det vil si at sykkelfeltene ikke ble ryddet for snø. Det er liten hjelp i å se bedre vintervedlikehold i byrådserklæringen så lenge vi ikke ser noe til det i gatene.

Der staten har ansvaret var sykkelveier ryddet, der kommunen har ansvaret var snøen fra kjørefeltene stort sett brøytet inn i sykkelfeltet. Siden Oslo kommune fortsetter å bruke sykkelfelt som snødeponi, var sykkelfeltene heller ikke mandag formiddag fri for snø, selv om kjørefeltene stort sett var det. For riktig å provosere syklistene og vise at de kan rydde hvis de vil, ryddes snøen helt inn til fortauskanten der sykkelfeltet er avbrutt av en bussholdeplass, men ikke der den “bare” er ment for syklister.

Som syklist gjør jeg i de situasjoner det eneste man kan gjøre som syklist: Jeg legger meg midt i kjørefeltet, der det stort sett er fritt for snø. Man må ha god margin til sykkelfeltene, hvor det er isete og det ligger snø, slik at man ikke risikerer å presses inn på disse trafikkfarlige områdene av biler som vil presse seg forbi. Biler, busser og andre får bare finne seg i å bli liggende bak syklister til de kommer til et sted hvor det er mulig å foreta en forsvarlig forbikjøring. Skal de klage får de sende klagen til byrådet og Bymiljøetaten som ikke skjøtter sin oppgave, ikke til jeg som bare sykler der det tross alt er mulig å sykle.

Dette holder ikke, Venstre og Ola Elvestuen. At det tar noe tid å bygge nytt, det aksepterer vi. Men det er ingen grunn til at det skal ta tid å bedre rutinene for snørydding. Du fikk min stemme ved siste valg. Du får den ikke en gang til hvis du ikke leverer betydelig bedre enn dette.

Torsdag kommer prøve nr. 2. Da skal bystyret behandle bygging av ny etappe i hovedsykkelveinettet i Ekebergveien. Spørsmålet er om Venstre i bystyret følger fagetaten og stemmer for en ordentlig sykkelløsning, eller om de følger det forrige byrådets forslag om redusert løsning for å tekkes bilistene.

Vi vet at fagetaten ville stenge Thor Olsens gt, men flertallet av politikerne valgte å prioritere bilistene og ville ikke stenge. Nå er det et annet flertall. Det står på Venstre om det gamle byrådets forslag skal videreføres, eller om vi ser en kursendring i mer sykkelvennlig retning.

Dere vil bli fulgt med argusøyne, Venstre.