SOPA, Norge og resten av verden utenfor USA

I dag står flaggstangen naken, eller i alle fall er Wikipedia i svart. Man protesterer mot den foreslåtte Stop Online Piracy Act, omtalt som SOPA.

Kortversjonen er at SOPA vil kunne pålegge ISPer i USA å blokkere tilgang til nettsteder utenfor USA, som inneholder noe som krenker rettighetene til USAnske opphavsrettshavere. Videre skal søkemotorer kunne pålegges å fjerne henvisninger til slike nettsteder fra sine søkeindekser. Betalingstjenester kan pålegges å blokkere betaling og tjenester som formidler annonser pålegges ikke å formidle annonser til slike nettsteder.

I utgangspunktet har jeg ikke veldig store problemer med slike regler. Jeg kan ikke se at det på noen alvorlig måte truer vår ytrings- og informasjonsfrihet om det blir vanskeligere å få tilgang til og gjøre bruk av ulovlige tjenester som Pirate Bay. Vi har lenge hatt blokkering av nettsteder som formidler barnepornografi, uten at noen synes å ha reagert mot det. At man blokkerer notoriske opphavsrettskrenkere, steder som selger piratprodukter, osv, har jeg i utgangspunktet ikke noen problemer med.

At man vil blokkere pengeoverføringer til ulovlig virksomhet er heller ikke noe nytt. Vi har lenge hatt regler om hvitvasking av penger, det er forbudt for norske banker å overføre penger til betaling av spill hos utenlandske spillselskaper (at jeg ikke liker denne bestemmelsen, endrer ikke det), og det er sikker også annet. Det er heller ikke problematisk at man ikke kan støtte en ulovlig virksomhet gjennom å annonsere der.

Problemet er prosedyren for å foreta slike blokkeringer og anvendelse av USAnsk lovgivning på virksomhet utenfor USA. Skal man blokkere tilgang og eventuelt penger til en virksomhet, da må beslutningsprosessene være betryggende. Å foreta slike drastiske inngrep basert på påstander fra en part, er fullstendig uakseptabel.

Man må også akseptere at andre land kan ha andre regler og en annen standard. Vi ønsker ikke at prestetyret i Iran skal kunne bestemme hva som skal kunne være tilgjengelig for norske internettbrukere, levert fra norske nettjenester. Like lite ønsker vi at gale USAnere skal bestemme dette. I utgangspunktet vil SOPA, slik det er foreslått, gjelde USAnske brukeres tilgang til nettsteder utenfor USA. Nettsteder underlagt USAnsk rett kan stenges direkte, og man trenger ikke gå omveien om ISPer og søketjenester.  Men fordi vi i så stor grad er avhengige av USA-baserte tjenester, vil SOPA kunne ramme nettbrukere over hele verden.

Det foreslås en form for “notice and take down” prosedyre, som man i USA også har når det gjelder påståtte krenkelser etter Digital Millennium Copyright Act (DMCA).  Når noen melder at et nettsted krenker deres opphavsrett, skal tilgangen til det blokkeres snarest og senest innen fem dager. Etter tilsvarende prosedyre skal nettstedet ut av søkeindekser, betalinger skal blokkeres, osv.

Man kan sende motmelding (counter notification), men da må man også si seg villig til å møte for en USAnsk domstol for prøving av påstanden.

En ISP, søketjeneste, betalingstjeneste eller annonseformidler vil være beskyttet mot ansvar om de etterkommer kravet, eller om de på egenhånd blokkerer. Med de vanvittig høye erstatningssummene man risikerer å bli idømt i USA, vil nok ikke mange ta sjansen på det. Det kan nok også være fristende for noen å blokkere tilgang til konkurrerende tjenester, under dekke av at de visstnok krenker noens rettigheter. Selv om noen dommere har fornuft nok til å avvise den mest absurde galskapen, så er det nok galskap igjen på dette området.

USA anser seg selv som et verdenspoliti. Verden skal innrette seg etter USAnsk lov. Ved den minste tilknytning til USA anser USA seg for å ha juridiksjon og at saken kan avgjøres ut fra USAnsk lov. Av og til lurer jeg på om de virkelig mener det slik, eller om de bare er ute av stand til å forstå at det er en verden utenfor USA som fungerer utmerket selv om mye er ulikt det man finner i USA.

Toppdomenene .com, .net og .org anser USA for å høre under deres jurisdiksjon og være underlagt USAnsk rett. FBI blokkerer slike domener som de mener virksomheten strider mot USAnsk lov. Et selskap som ikke har annen tilknytning til USA enn at de har en .com nettadresse og som driver en virksomhet som er helt lovlig etter eget lands rett, risikerer å bli utestengt fra nettet fordi en eller annen i USA påstår at deres virksomhet krenker deres rettigheter. Respekt for andre har aldri vært en av USAs sterke sider.

Skulle noen i USA mene at noe på mitt nettsted krenker deres rettigheter, er det ikke nødvendig å gå omveien om ISP og søkemotorer. De kan bare blokkere domenet torvund.net. De trenger ikke SOPA for å gjør det, det er som nevnt noe de allerede gjør etter dagens regler. Selv om alle filene ligger på en server i Norge (så vidt jeg vet) og det vil være enkelt å reetablere nettstedet under et annet domene, ville markedsposisjonen være tapt.

MasterCard, Visa og PayPal blokkerer fortsatt betaling til WikiLeaks, åpenbart etter press fra USAnske myndigheter. I og med at dette er virsomheter som på toppnivå er underlagt USAnsk lov, kan virksomheter som driver helt lovlig i det land virksomheten drives, risikere at pengesummen strupes. Man kan også risikere at alle transaksjoner i US dollar vil bli sperret, uansett hvilke tjenester som benyttes, fordi clearingen skjer i New York og er underlagt USAnsk lov. Det er derfor man aldri må velge USD om man vil overføre penger til Cuba. Transaksjonene stoppes i New York.

Vi gjør alle bruk av tjenester som Google, WikiPedia, Facebook, Twitter osv, som alle er underlagt USAnsk lov. Om disse skulle bli lobotomert som følge av SOPA så vil det være et problem, men kanskje ville det være til å leve med for alle andre enn selskapene selv. Men for en virksomhet kan det være ødeleggende om man utestenges fra f.eks. Googles søkeindeks. Et enda større problem vil det være hvis en nettbasert tjeneste plutselig fjernes fra nettet ved at domenet blokkeres, eller kveles økonomisk ved at betalinger blokkeres.

USA har hatt sin storhetstid. Deres posisjon er svekket. Fra å være et av verdens største kreditorland har det blitt et av de største debitorlandene, og er helt avhengig av at bl.a. Kina fortsatt er villig til å finansiere USAs budsjettunderskudd og statsgjeld. De er fortsatt verdens sterkeste militærmakt, men vil neppe ha råd til å opprettholde sin militære tilstedeværelse rundt i verden på samme nivå som til nå. Økonomisk og teknologisk er de fortsatt ledende, noe avhengigheten av USAnske virksomheter viser. Men også her svekkes de.

De varslede endringene i europeisk personvernlovgivning er bl.a. en reaksjon mot USAs krav om tilgang til all verdens personopplysninger. USAs lovgivning vil i praksis kunne komme til å stenge USAnske selskaper ute fra det europeiske markedet fordi det ikke vil være mulig å etterleve USAnsk lov uten å bryte europeisk lov. Her er jeg litt på tynn is, men jeg tror at også USA-eide selskaper kan bli pålagt å levere ut informasjon under deres antidemomkratiske “Patriot Act”, hvilket i praksis vil si at selskaper med USAnske eiere ikke vil kunne etterleve den varslede personvernlovgivningen, selv om det er et europesisk selskap som er registrert i og driver sin virksomhet i Europa. Det kan bety at f.eks. Microsoft og Google ikke vil kunne tilby sine cloud-tjenester til europeiske kunder.

.com, .net og .org kan bli utrygge domener slik at virksomheter søker seg vekk fra disse (og lar f.eks. .com-adressen bare sende besøkende videre til nettsteder under andre domener). (Jeg vurderer selv å gjøre noe slikt. Selv om jeg prøver å holde min opphavsrettslige sti ren, så er jeg ikke helt komfortabel med å være i .net-sfæren.) Og vi trenger åpenbart betalingstjenester som ikke er USA-baserte.

Risikoen ved å drive virksomhet som på en eller annen måte er knyttet opp mot USA begynner på enkelte områder å bli stor. USA er økonomisk og politisk svekket er det ikke lenger like viktig å være i USA som det var. Stigende grad av politisk idioti, med lover som gjør at USA er noe man helst bør styre unna hvis man kan, kan bidra til at virksomheter søker seg til andre steder og at USAnske selskaper taper markedsandeler.

På kort sikt vil en lov som SOPA (om den skulle bli vedtatt)  sammen med annen USAnsk lovgivning, skade alle som gjør bruk av nettet. Men den vil først og fremst skade USAnske virksomheter. Men det åpner business opportunities for bl.a. europeiske selskaper. Kanskje vil det være et bidrag til at USA på litt sikt mister noe av sitt alt for stramme grep om internett og andre globale tjenester. Det ville nok være bra for verden.

Aldri så galt at det ikke er godt for noe.