Det hjelper å klage på manglende snørydding!

Oslo kommune er ikke flinke til å rydde sykkelfelt for snø, for å si det forsiktig. Kommunen har opprettet en meldingstjeneste for å melde feil, bl.a. mangelfull brøyting. Jeg har benyttet denne noen ganger, men sikkert ikke så mange ganger som jeg burde ha gjort.

Sist klaget jeg på sykkelfeltene i Kristian IVs gt / Wergelandsveien, som lang tid etter sise snøfall fortsatt var fulle av snø.

Det første svaret var jeg ikke særlig fornøyd med. Det lød:

Notater: Sykkelfeltene er BRØYTET for snø, ellers ville det ligget 15cm snø i disse samt en stor brøyteranke. Det gjør det ikke. Det er derimot ikke utført BORTKJØRING av snø fra sykkelfeltene. Dette er arbeider som utføres på bestilling fra Bymiljøetaten, avhengig av budsjettmidler og generell snøsituasjon i byen.”

Jeg svarte at de fikk ta en tur ut og se på forholdene, for sykkelfeltene var fulle av snø som var brøytet inn i sykkelfeltene. Den neste tilbakemeldingen fra kommunen var denne:

“Sykkelfeltet i Wergelandsveien er brøytet og godt tilgjengelig. Gjennom anleggsområde langs med slottsparken fra Grotten til Parkveien er derimot sykkelfeltene ikke brøytet da dette er et anleggsområde med varierende åpne arealer.

Sykkelfeltet i Kristian IV gate er på ingen måte i henhold til kontrakt. Noen har brøytet snøen ut i sykkelfeltet fra fortauet. Dette var helt ukjent for oss og vår entreprenør. Maskiner har blitt sendt for å utbedre forholdene.”

Nå har jeg ikke vært og sett på forholdene etter den siste meldingen, men jeg regner med at det er eller snart blir ordnet. Så bruk meldingstjenesten!