Import av designmøbler – piratvirksomhet?

Bonytt har en artikkel om import av designmøbler fra bl.a. Storbritannia. Man kan i følge artikkelen kjøpe kopier av kjente designmøbler til en brøkdel av hva man i Norge må betale for originalen.

I følge artikkelen har designerne dårligere vern i Storbritannia enn hos oss. Jeg har ikke grunnlag for å vurdere om hvorvidt det stemmer. En lenke i artikkelen viser til at avsnitt i en Wikipedia-artikkel som uansett ikke er relevant.

En mulig forklaring er at denne type design i Storbritannia bare er vernet som design, og ikke som opphavsrettslig vernet verk. Det betyr i så fall at det bare er vernet i maksimalt 25 år, mens et opphavsrettslig vernet verk er vernet i 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår. Brukskunst, herunder møbeldesign, er en vanskelig opphavsrettslig kategori, og jeg viser her til omtale av at Tripp Trapp-saken skal opp for Høyesterett. Saken gjelder nettopp opphavsrettslig vern for og ettergjøring av møbler.

Continue reading Import av designmøbler – piratvirksomhet?

Högsta domstolen har avvist Pirate Bay-saken

I dag meldte Högsta domstolen at domstolen ikke vil behandle ankesaken om Pirate Bay. Dermed blir hovrättens dom stående.

Det er egentlig ikke så veldig overraskende. Hovedpunktene i Pirate Bay-dommen er dette:

De har laget en tjeneste som er meget godt egnet for ulovlig til­gjengeliggjøring av opphavsrettslig vernet materiale.
De har opprettet tjenesten i den hensikt å legge til rette for ulovlig tilgjengeliggjøring av opphavsrettslig vernet materiale.
De har vært klar over at tjenesten i stort omfang har blitt benyttet til ulovlig virksomhet.
De har ikke gjort noe for å hindre en ulovlige virksomheten.

Continue reading Högsta domstolen har avvist Pirate Bay-saken