Snu parkeringsregelen: Bare lov å parkere når det er skiltet

Klarer vi i dag å tenke oss at vi ikke skal så mange år tilbake før folk tok det som en selvfølge at det var lov å røyke alle steder hvor det ikke var et uttrykkelig forbud? Heldigvis forsvant det i 1997, og siste rest forsvant da også serveringsstedene ble røykfrie 1. juni 2004. Når har vi den selvsagte regel at det bare er lov å røyke der det uttrykkelig står at det er tillatt (på steder hvor det er lovlig å tillate røyking). Det blir stadig færre slike steder.

Men vi har fortsatt en like tåpelig regel som den som tidligere gjaldt for røyking. Vi har den når det gjelder parkering. Man ser det nærmest som en menneskerett å kunne hensette sin bil hvor som helst, så lenge det ikke er skiltet at det er forbudt. Akkurat som røykerne så det som en menneskerett å kunne røyke alle steder hvor det ikke uttrykkelig var forbudt.

Hvis det i en periode mangler et skilt som forbyr parkering, tar det ikke langt tid før plassen er okkupert av bilister. Det er ikke så lenge det manglet et slikt skilt nederst i Dronning Mauds gate.

W9376985433_971b2996a0_o

Dermed ble det straks parkering. Bilistene brydde seg ikke om at de hindret trafikken. Jeg har selv sett at bussen hadde problemer med å komme rundt hjørnet på grunn av bilistenes villparkering.

W9379775520_7860f3f0c5_oDet er meningsløst at det skal være slik. Det er ingen menneskerett å kunne sette fra seg bilen over alt. Det burde selvsagt være slik at det kun er lov å parkere på steder hvor det er skiltet at parkering er tillatt. Alle andre steder bør det være parkering forbudt. WIMG_4447_DxODet burde være unødvendig å legge til at det selvsagt også må gjelde grøntanlegg m.m. Men det finnes dessverre så egoistiske bilister at skilter som det til høyre faktisk er nødvendig.

Når det anlegges ny vei eller en vei endres, da bør det være helt unødvendig for reguleringsmyndigheter å ta stilling til om det skal være parkeringsforbud. De må vurdere hvor parkering skal være tillatt, og skilte det. Gjerne som beboerparkering og parkering mot betaling. Det er ingen offentlig oppgave å subsidiere bilister med gratis parkeringsplass.

SoneparkeringMan trenger ikke vente på at det bilvennlige og sendrektige Vegdirektoratet skal bestemme seg. Det er allerede i dag mulig å etablere soneparkering ved å sette opp skilt 376. I Oslo bør det være ganske enkelt å innføre soneparkering innenfor bomringen. Det er bare å sette opp skilt med soneparkering ved alle bomstasjoner.

Så må man drive litt informasjonskampanjer, få noen presseoppslag med sutrete bilister som ikke forstår og synes det er helt urimelig at de har fått parkeringsgebyr når de satte bilen et sted de ikke kunne se noe skilt om at det er parkering forbudt. (Jeg har selv fått et sånt parkeringsgebyr i Stavanger en gang.) Sakte, men sikkert vil de fleste bilistene lære. Innfører man dette som hovedregel, eller i alle fall innfører det i alle større byer (i den grad det finnes slike i Norge), så må folk skjønne at det er dette som gjelder.