Skremmende video og holdninger fra Lastebileierforbundet og Trygg Trafikk

Klaus J. Sonstad er engasjert av Lastebileierforbundet til å messe budskapet at alle vi andre må passe oss for disse monstrene. Det hele er velsignet av Trygg Trafikk. <edit>I første versjonen dette innlegget skrev jeg at det var Are Sende Osen som snakket i videoen. Noe har påpekt at det var feil, og at det er Klaus J. Sonstad. Det er rettet opp, og jeg beklager overfor Are Sende Osen.</edit>

Selvfølgelig må vi passe oss. Vi er ikke idioter. Vi sykler for å nyte livet. Det er bare fordomsfulle politifolk som tror at syklister har selvmordsønsker. Som alle syklister vet, så skjønner ikke politiet seg på sykkel og vil helst ha syklistene ut av trafikken. Men de holdninger som Sonstad og Lastebileierforbundet formidler er skremmende og fullstendig uakseptable: Førerne av lastebilene ser oss ikke. VI må forstå at DE kjører i blinde, og da må VI passe oss. Blindsone er Lastebileierforbundets og Sonstads mantra i videoen “Velg livet, det er kjedelig å være død”.

Blindsonen er opptil fem meter foran en lastebil og opptil 8 meter ut på høyre side kan Sonstad fortelle oss. De illustrerer med en fotgjenger som går ut i fotgjengerfeltet foran en lastebil som har stanset ved fotgjengerfeltet, og som så begynner å kjøre. Lastebilsjåføren ser deg ikke, men kjører likevel. Det er som å kjøre forbi mot bakketoppen, bare at sjåføren i dette tilfelle kun setter andres og ikke eget liv i fare. Ikke gå ut i fotgjengerfeltet, for du risikerer at en lastebilsjåfør bare begynner å kjøre i blinde, er budskapet. Det kunne selvsagt like gjerne vært en sykkelboks. Sjåførene ser visst ikke de som er der heller.

Lastebileierforbundet omtaler en sak fra 2008 hvor en lastebileier som kjørte ned og drepte en syklist som lå i blindsonen ble dømt for uaktsomt drap og mistet retten til å kjøre i tre år. Alt for strengt, da må man ha hjelpemann i tettbygde strøk, sier lastebileierforbundet og vil ha regelendringer. Helt riktig, sier jeg. Hvis en hjelpemann må til når man skal kjøre slike monstre i tettbygde strøk, så er det en lav pris å betale for å spare menneskeliv. 35 mennesker blir drept hvert år i møte med tunge lastebiler, i følge Lastebileierforbundet og Sonstads video. Er 35 liv en grei pris å betale for at lastebileierne skal slippe utgifter til å ta nødvendige forholdsregler og opptre forsvarlig i trafikken?

Lastebilsjåførene ser heller ikke om det ligger en syklist på høyre side, f.eks. i et sykkelfelt. Skal lastebilen svinge til høyre, da ser de oss ikke. Men de svinger likevel. VI må passe oss er budskapet fra Lastebileierforbundet og Trygg Trafikk. For her kommer 50 tonn kjørt i blinde.

Svaret må selvsagt være et helt annet: Vi kan ikke ha slike livsfarlige kjøretøy på veiene. Det er helt uforsvarlig å tillate noen å kjøre når de ikke kan se det som beveger seg fem meter foran, typisk fotgjengerfelt og sykkelboks, og åtte meter til høyre — mye bredere enn noen sykkelvei.

Da jeg skulle finne igjen videoen på Lastebileierforbundets nettsider, søkte jeg på ordet “blindsone”. Interessant nok kom det også opp en sak fra 2004, altså en snart åtte år gammel sak, om at man i Danmark påbyr blindsonespeil for blant annet å redusere ulykker med blant annet syklister. I Danmark har man lenge tenkt på syklister og latt handling følge tanke. I Norge har man stort sett begrenset seg til å snakke om at man kanskje skal begynne å vurdere om dette er noe tenke på.

I dag er det enkelt og rimelig å installere videokameraer i tillegg til eller som alternativ til speil. Lastebileierforbundet omtalte for fem år siden et rimelig system som varslet om noe befant seg i blindsonen. Verden har sikkert gått fremover her også, så det må finnes bedre og enda billigere utstyr i dag. Et påbud om speil eller videokamera som i praksis eliminerer blindsonene burde vært påbudt for lenge siden. Uansett har sjåføren ansvaret for å forsikre seg om at det er klart før han eller hun starter eller svinger. Om det betyr installasjon av speil og videokamera, varslingssystem eller å ha hjelpemann er i dag sjåførens problem. Å starte uten å vite om noen befinner seg i en sone fem meter foran bilen eller å svinge til høyre uten å kunne seg om det f.eks. er en syklist i et sykkelfelt på høyre side er i beste fall uaktsomt, jeg vil si grovt uaktsomt. At man ikke ser er ingen unnskyldning, bare en bekreftelse på uaktsomhet om de kjører likevel.

The Times har startet en viktig kampanje for bedre sikkerhet for syklister. Punkt 1 på deres liste over nødvendige tiltak er:

“Trucks entering a city centre should be required by law to fit sensors, audible truck-turning alarms, extra mirrors and safety bars to stop cyclists being thrown under the wheels.”

Det er selvfølgelig dette som må være kravet, ikke at reglene endres slik at lastebilsjåfører slipper å stå til ansvar for folk de dreper.

Jeg husker en trafikkhistorie fra gamle dager, den gang radioprogrammet “Trafikk og musikk” fortsatt ble sendt hver lørdag. Som et skrekkeksempel på absurd praktisering av trafikkregler ble referert en historie fra et land, jeg tror det var i Latin-Amerika, hvor to biler kolliderte. Den ene hadde bremser, den andre ikke. Da var det bilen med bremser som fikk skylden for ulykken, for bilen uten bremser kunne jo ikke stoppe. Det er omtrent den samme form for logikk Lastebileierforbundet og Sonstad prediker, og Trygg Trafikk velsigner, når de så sterkt betoner at vi må passe oss, slik at lastebilsjåfører skal slippe å gjøre det som er nødvendig for å kunne kjøre forsvarlig.

At Lastebileierforbundet målbærer slike holdninger er vel bare hva man må vente. Men at Trygg Trafikk stiller seg bak den er bare nok en bekreftelse på at Trygg Trafikk er en fordekt bilorganisasjon hvis oppgave det er å sørge for at vi andre ikke sjenerer bilene. De liker heller ikke syklister. Det sier vel nok om deres innsats for syklister at på deres nettsider om sykkel var det pr 3.02.2012 ingen artikler som var nyere enn fra 2009. Men fra en organisasjon som bruker av offentlig og annen støtte til å betale medlemskontingent i bilbransjens lobbyorganisasjon “Opplysningsrådet for veitrafikken” kan man vel ikke vente annet.