Er det dette Oslo kommune kaller snørydding?

Oslo kommune påstår at de rydder hovedsykkelveinettet — i den grad dette finnes — for snø. Vi som sykler synes ikke at Oslo kommune har noe særlig å skryte av. For en tid siden klaget jeg over manglende rydding i Kristian IVs gt langs Slottsparken med kommunens tjeneste for å melde feil. Først svarte kommunen at det var ryddet, men siden ombestemte de seg:

“Syk­kel­fel­tet i Kris­tian IV gate er på ingen måte i hen­hold til kon­trakt. Noen har brøy­tet snøen ut i syk­kel­fel­tet fra for­tauet. Dette var helt ukjent for oss og vår entre­pre­nør. Maski­ner har blitt sendt for å utbedre forholdene”

Det var selvsagt fint at det hjalp å klage. Men samtidig gir et slikt svar grunn til å spørre om hvordan kommunen følger opp. Det er ikke særlig vanskelig å se tilstanden.

Byrådet lovet i sin byrådserklæring at det skulle bli bedre vintervedlikehold i sykkelfelt. Men vi har denne vinteren ikke sett stort til det. Jeg for så vidt skrevet om manglende vintervedlikehold flere ganger, senest her. I sin “Serviceerklæring” sier Bymiljøetaeten fortsatt:

“Sykkelveier og sykkelfelt som er definert som hovedsykkelvei skal brøytes og strøs. Her kan du laste ned et kart som viser hovedsykkeltraseene, i pdf. De andre sykkelveiene/-feltene vil bli benyttet til snølagring”

Det er mulig de kaller det de gjør “å brøyte”, men resultatet er uansett for dårlig. Og at man bruker det lille som finnes av sykkelfelt og sykkelveier som ikke inngår i “hovedsykkelveinettet” til snølagring sier mer enn nok om at syklister ikke er prioritet og dagens byråd har ikke endret dette. Sykkelfeltene er ikke egnet for sykling pga dårlig snørydding.

Bildene i denne lille billedserien ble tatt onsdag 15. februar på vei fra Blindern til Sentrum, langs det som skal være hovedsykkelvei i Blindernveien og Ullevålsveien. At det ligger igjen store snøhauger i sykkelfeltene er fullstendig uakseptabelt. Men også ellers er sykkelfeltene brøytet for dårlig. Smale sykkelfelt blir enda smalere når det ligger igjen snø, og spesielt ille er det når det er parkeringslommer innenfor sykkelfeltet. Om vinteren får vi virkelig se hvor idiotisk denne løsningen er.

 

Fra Blindernveien. Parkerte biler i parkeringslomme innenfor sykkelfelt gjør det vanskelig å å rydde sykkelfeltet. Kommunen gjør åpenbart ingen ekstra innsats for å kompensere for ulempen denne idiotiske trafikkløsningen kommunen har insistert på, påfører syklistene.

Nå har vi kommet inn i Ullevålsveien, like nedenfor krysset med Ring 2. En del bilister synes å leve i den villfarelse at når parkeringslommen er dårlig brøytet, da er det lov å ta en del av sykkelfeltet til parkering. Denne bilen hadde fått en gul hilsen fra Trafikketaten. Jeg sjekket ikke lappen. Men jeg håper det var for å stå i sykkelfeltet, og ikke bare for å ha stått for lenge.

Ullevålsveien ned mot Adamstuen. Det bør ikke overraske noen at denne syklisten velger kjørefeltet. Sykkelfeltet er ubrukelig pga dårlig snørydding.

Disse parkeringslommene i Ullevålsveien er belastet budsjettet for sykkelveiutbygging fordi de er “en reguleringsmessig forutsetning for å anlegge sykkelfelt”. Slik får man biler som skulle gått til sykkel i stedet til å gå til dyre parkeringsplasser. Det syklistene får igjen for dette er at sykkelfeltet ikke ryddes for snø.

Fortsatt i Ullevålsveien, og fortsatt er sykkelfeltet ubrukelig pga mangelfull snørydding.

Her ender sykkelfeltet i en snøfonn.

Under denne snøfonnen skjuler det seg et sykkelfelt.

Det går ikke an å sykle i dette sykkelfeltet.

Jeg avslutter denne billedserien med dette bildet av strekningen mot en av Oslos stygge sykkelfeller, en sykkelfelle som det sykkelfiendtlige Oslopolitiet har insistert skal være der. Tro de eller ei, med de tidligere FrP-byrådene har villet ha sammenhengende sykkelfelt, men politiet har sagt nei. For Oslopolitiet er varelevering viktigere enn syklistenes sikkerhet.